Mechanizm Social Proof – kodowanie widżetu Social Proof przy użyciu zapytania

Mechanizm Social Proof, to narzędzie umożliwiające zamieszczanie na stronie widżetów obrazujących stopień zainteresowania innych odwiedzających każdym pojedynczym produktem.

Moduł Social Proof w SALESmanago pozwala na uzyskanie informacji na temat:

  • ilości kontaktów znajdujących się na danym adresie url w określonym przedziale czasowym,
  • ilości dodanych produktów do koszyka w określonym przedziale czasowym,
  • ilości zakupionych produktów w określonym przedziale czasowym.

Funkcjonalność ta pozwala na stworzenie własnego, dowolnie dostosowanego widżetu i umieszczenie go w wybranym przez siebie miejscu na stronie, podpinając odpowiednią metodę.  

Widżet Social Proof można zarówno stworzyć przy użyciu zapytań (metoda szczegółowo opisana poniżej), jak również korzystając z prostego kreatora.

Dzięki temu możliwe jest pokazanie odwiedzającym stronę produktu, aktywności innych użytkowników związaną z tym produktem, tym samym wzbudzając ich zaufanie i zachęcając do zakupu. 


Spis treści:

  1. Opis działania
  2. Struktura zapytania – wizyty
  3. Struktura zapytania – koszyk
  4. Struktura zapytania –  zakup
  5. Kodowanie na obrazku

1. Opis działania

Aby uzyskać pożądane informacje na stronie, należy użyć metody GET, stosując odpowiednie parametry. W rezultacie, w formie odpowiedzi z serwera SALESmanago przesłane zostaną dane liczbowe odpowiadające na dane zapytanie (wizyty, koszyki lub transakcje).


2. Struktura zapytania – wizyty

W przypadku zapytania o wizyty, przy poprawnej autoryzacji rezultatem będzie uzyskanie liczby wizyt. W przypadku braku poprawnej autoryzacji systemu, odpowiedzią systemu będzie wartość “null”. 

[1] social visit counts –zapytanie, którego wartość liczbowa zostanie podana, jako odpowiedź systemu SALESmanago;

[2] time – przedział czasowy, dla którego zostanie zwrócony wynik (wartość liczbowa w minutach);

[3] key – adres URL produktu razem z domeną (w przypadku dodania produktu do koszyka lub zakupu wartość ta musi być zgodna z wartością location w Zdarzeniu zewnętrznym);

[4] shortId – jest to unikatowy identyfikator konta w SALESmanago – można go znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja → Id Klienta;

[5] instanceIntId – jest to numer instancji przypisany do Vendora. Wartość tą można znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja. 


3. Struktura zapytania – koszyk

W przypadku poprawnej autoryzacji, w odpowiedzi na zapytanie uzyskana zostanie  liczba określająca, ile razy produkt o danym id został dodany do koszyka w określonym przedziale czasowym. W przypadku braku poprawnej autoryzacji systemu, odpowiedzią systemu będzie wartość “null”.

[1] social event cart – zapytanie, którego wartość liczbowa zostanie podana, jako odpowiedź systemu SALESmanago;

[2] time – przedział czasowy, dla którego zostanie zwrócony wynik (wartość liczbowa w minutach);

[3] shortId – jest to unikatowy identyfikator konta w SALESmanago – można go znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja → Id Klient;

[4] instanceIntId – wartość można znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja. Jest to numer instancji przypisany do Vendora;

[5] productId identyfikator produktu, który mapuje się do pola externalId w zdarzeniu zewnętrznym po stronie SALESmanago.


4. Struktura zapytania –  zakup

W przypadku poprawnej autoryzacji, w odpowiedzi na zapytanie uzyskana zostanie   liczba określająca, ile razy produkt o danym id został zakupiony w określonym przedziale czasowym. W przypadku braku poprawnej autoryzacji systemu, odpowiedzią systemu będzie wartość “null”.

[1] social event purchase – zapytanie, którego wartość liczbowa zostanie podana, jako odpowiedź systemu SALESmanago

[2] time – przedział czasowy, dla którego zostanie zwrócony wynik (wartość liczbowa w minutach),

[3] shortId – jest to unikatowy identyfikator konta w SALESmanago – można go znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja →Id Klienta.

[4] instanceIntId – wartość można znaleźć w panelu SALESmanago w menu Ustawienia → Integracja. Jest to numer instancji przypisany do Vendora,

[5] productId – identyfikator produktu, który mapuje się do pola externalId w Zdarzeniu zewnętrznym po stronie SALESmanago.


5. Kodowanie na obrazku

Uzyskane dane można wykorzystać do prezentacji na stronie w formie widżetu Social Proof. Funkcjonalność ta pozwala na zakodowanie ich w dowolny sposób.

Poniżej znajduje się przykład zakodowania widgetu social proof z użyciem HTML i Javascript.

Przykładowa struktura HTML, która zawiera obrazek produktu oraz kontener, w którym umieszczamy badge Social Proof.

Wynik zapytania możemy przypisać do zmiennej (w tym przypadku jest to zmienna $amount), którą następnie możemy w prosty sposób umieścić w elemencie dokumentu HTML.

Kod CSS dla powyższego przykładu:

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 23 2024