Cykliczna wysyłka wiadomości email

System SALESmanago pozwala na cykliczne wysyłanie wcześniej przygotowanej wiadomości do określonej grupy odbiorców Więcej informacji

Korzyści:

  • nie trzeba pamiętać o wysyłaniu e-maili – system robi to automatycznie,
  • gwarantowana regularność wysyłek,
  • ciekawy sposób na informowanie klientów o nowych produktach, rabatach, itp.

 

Aby ustawić cykliczną wysyłkę e-maili przejdź do

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI => E-MAILE CYKLICZNE


Spis treści

  1. Ustawienia wiadomości
  2. Ustawienia częstotliwości wysyłki e-maila cyklicznego

1. Ustawienia wiadomości

Wyświetli się lista e-maili cyklicznych. Z tego okna można uzyskać dostęp do ogólnych informacji na temat zapisanych e-maili cyklicznych oraz możliwość tworzenia nowych.

Żeby stworzyć nowy e-mail cykliczny naciśnij przycisk [ + ] Nowy e-mail cykliczny.

Z rozwijanej listy wybierz e-mail, który chcesz wysyłać cyklicznie. Obok rozwijanej listy znajduje się przycisk Podgląd, po kliknięciu w niego będziesz miał okazję zobaczyć, jak prezentuje się e-mail w przeglądarce. Aby przejść do następnego kroku kliknij Kontynuuj.

[1] Opcja: aktywny – jeśli ta opcja jest zaznaczona, ten email cykliczny zacznie działać automatycznie po utworzeniu. Ta opcja jest widoczna tylko przy tworzeniu nowego emaila cyklicznego, edytowane maile można aktywować i dezaktywować z poziomu poprzedniego okna.

[2] Nazwa maila – tu znajduje się nazwa wybranej w pierwszym etapie wiadomości.

[3] Konto email – adres email, z którego wysyłane będą cyklicznie wiadomości.

[4] Nazwa emaila cyklicznego – nazwa tego emaila cyklicznego identyfikująca go w systemie (UWAGA: to nie jest tytuł wiadomości).

Poniżej wybierz sposób wysłania e-maili. Możesz określić na ile dni przed datą ze szczegółu mają zostać wysłane wiadomości (np. 2 dni przed datą urodzin kontaktu) lub skorzystać z wysyłki wiadomości cyklicznych ustawiając cykl oraz częstotliwość (np. co miesiąc od poniedziałku do piątku).

WAŻNE: Pamiętaj, aby ustawienia dotyczące wysyłki wprowadzić dzień wcześniej. Wszystkie wiadomości wprowadzone w dniu dzisiejszym zostaną zakolejkowane dnia następnego.


2. Ustawienia częstotliwości wysyłki e-maila cyklicznego

[1] Wyślij e-mail cykliczny na podstawie daty ze szczegółu – ta opcja pozwala ustawić wiadomości tak, żeby były wysyłane określoną ilość dni przed istotną dla kontaktu datą np. datą urodzin kontaktu. Po wybraniu tej opcji, możesz ustawić nazwę szczegółu i odstęp w dniach po jakim zostanie wysłana wiadomość w odpowiadających polach.

[2] W tym miejscu wybierz ilość dni, przed/po od daty ze szczegółu.

WAŻNE: Aby poprawnie zaciągnął się szczegół z karty kontaktu, w ostatnim polu należy zostawić „date.”, które pojawia się w tym polu automatycznie.

[1] Wyślij email cykliczny – tu można ustawić co ile i jakich jednostek czasu nastąpi wysyłka.

[2] Cykl – wybierz co ile będzie wysyłana cykliczna wiadomość e-mail (co miesiąc, co dwa miesiące, itp.).

[3] Częstotliwość wysyłki – tu można wybrać dni, w które wiadomości będą wysyłane.

Opcja: Wysyłaj w święta – pozwala zdecydować, czy emaile będą wysyłane w święta.

[4] Adresat – tu wprowadź nazwę kontaktu, email lub tag grupy kontaktów, które mają otrzymywać ten cykliczny email. Proces definiowania grupy adresatów przebiega w ten sam sposób co przy jednorazowym wysłaniu mailingów. Przyciskami po prawej stronie można do listy adresatów dodać tagi , lejki, mailingi lub zdefiniowane grupy odbiorców

WSKAZÓWKA: W przypadku określenia grupy adresatów poprzez np. tagi, system każdorazowo przed wysyłką będzie weryfikował grupę kontaktów posiadających określony tag i do tak uaktualnionej grupy kontaktów będzie prowadzona wysyłka emaili.

[5] Wyklucz Adresatów – tu wprowadź nazwę kontaktu, email lub tag grupy kontaktów, które mają być wyłączone z otrzymywania tego cyklicznego e-maila. Przyciskami po prawej stronie można wykluczyć z listy adresatów dodać tagi, lejki, mailingi lub zdefiniowane grupy odbiorców

[6] Użyj zaawansowanego filtrowania – pozwala wybrać dodatkowe filtry (np. po scoringu , wieku, domenie itp.) z rozwijanej listy.

WSKAZÓWKA: Możesz wysyłać wiadomości cykliczne w zależności od wartości detalu na karcie kontaktu.

[7] Temat – temat wiadomości, który zobaczą odbiorcy e-maila cyklicznego w swojej skrzynce. Przycisk Dodaj symbol pozwala dodać do tematu wiadomości proste ideogramy i symbole z listy.

[8] Data pierwszej wysyłki – tu można zdefiniować zaplanowaną datę pierwszej wysyłki tego e-maila cyklicznego.

[9] Dobierz optymalny czas wysyłki dla kontaktów monitorowanych – zaznaczenie tej opcji spowoduje wysyłkę w czasie najwyższej aktywności użytkowników monitorowanych.

[10] Nazwa kampanii – tu można wprowadzić nazwę kampanii, do której przynależy ten email cykliczny. Na podstawie tej nazwy będzie on monitorowany w Google Analytics.

Żeby zakończyć tworzenie, lub edycję naciśnij przycisk Zapisz na samym dole.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023