E-maile urodzinowe

SALESmanago umożliwia zaplanowanie wysyłki wiadomości z okazji urodzin, zgodnie z podaną datą urodzin na karcie kontaktu. To doskonały narzędzie, które wspomaga umocnienie relacji z klientem, np. można wysłać specjalny rabat dla konkretnego użytkownika na 3 dni przed urodzinami.

Korzyści:

  • automatyczna wysyłka e-maila urodzinowego
  • gwarantowana precyzyjna terminowość wysyłki
  • sposób na wzmocnienie relacji z klientem

 

 

Aby wysłać e-maila urodzinowego należy przejść do

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI => E-MAILE URODZINOWE


Spis treści:

  1. Importowanie kontaktów
  2. Przygotowanie wiadomości urodzinowej
  3. Ustawienia wysyłki wiadomości urodzinowej

1. Importowanie kontaktów

Importuj kontaktu do systemu w pliku Excel, z kolumną z datą urodzin w postaci RRRRMMDD lub MMDD, np. 19850723 lub 0723 (1).

1-baza

Podczas importu wybierz w odpowiednim miejscu kolumnę z datami z rozwijanej listy. Jeżeli te kontakty znajdowały się już wcześniej w bazie, poniżej zaznaczamy jeszcze checkbox „dodaj również do istniejących kontaktów (duplikatów)”. Możesz też dopisać nowy tag dla tych kontaktów Więcej informacji o imporcie kontaktów
Po zaimportowaniu bazy przykładowa karta kontaktu musi mieć uzupełnione pole Urodziny (2). Możemy też ręczne dodać/edytować datę po kliknięciu „Edit” na karcie kontaktu.

rrrrfrfr

Istnieje również możliwość dodania daty poprzez API, metodą contact/upsert (specyfikacja API oraz przykład w PHP).


2. Przygotuj wiadomość urodzinową

Zobacz jak przygotować wiadomość w Drag&Drop Email Designer


3. Ustawienia wysyłki wiadomości urodzinowej

Przejdź do E-mail Marketing=> Lista e-maili => E-maile urodzinowe i kliknij Dodaj nowy e-mail urodzinowy. Następnie zostaniesz przekierowany do ustawień wysyłki e-maila urodzinowego.

[1] Opcja: aktywny – jeśli ta opcja jest zaznaczona, ten email urodzinowy zacznie działać automatycznie po utworzeniu. Ta opcja jest widoczna tylko przy tworzeniu nowego e-maila urodzinowego, edytowane maile można aktywować i dezaktywować z poziomu poprzedniego okna.

[2] Nazwa – wpisz nazwę systemową e-maila urodzinowego, pod którą będziesz mógł ją później odnaleźć.

[3] Wiadomość e-mail – wybierz przez siebie przygotowaną uprzednio wiadomość, którą chcesz wysłać jako e-mail urodzinowy.

[4] Szczegóły daty wysyłki: czas – podaj godzinę, kiedy chcesz wysłać e-maila lub dopasuj wysyłkę wiadomości do aktywności kontaktu. Po zaznaczeniu tej opcji e-mail zostanie wysłany w czasie najwyższej aktywności kontaktu.

[5] Szczegóły daty wysyłki: wyślij przed urodzinami – wybierz ile dni przed urodzinami dany kontakt powinien dostać e-maila urodzinowego. Możesz również wybrać opcję „wyślij w pierwszy dzień miesiąca”.

[6] Adresat – tu wprowadź nazwę kontaktu, email lub tag grupy kontaktów, które mają otrzymywać ten urodzinowy email. Proces definiowania grupy adresatów przebiega w ten sam sposób co przy jednorazowym wysłaniu mailingów. Przyciskami po prawej stronie można do listy adresatów dodać tagi, lejki, mailingi lub zdefiniowane grupy odbiorców

WSKAZÓWKA: W przypadku określenia grupy adresatów poprzez np. tagi, system każdorazowo przed wysyłką będzie weryfikował grupę kontaktów posiadających określony tag i do tak uaktualnionej grupy kontaktów będzie prowadzona wysyłka emaili.

[7] Wyklucz Adresatów – tu wprowadź nazwę kontaktu, email lub tag grupy kontaktów, które mają być wyłączone z otrzymywania tego e-maila urodzinowego. Przyciskami po prawej stronie można wykluczyć z listy adresatów dodać tagi , lejki, mailingi lub zdefiniowane grupy odbiorców

[8] Użyj zaawansowanego filtrowania – pozwala wybrać dodatkowe filtry (np. po scoringu , wieku, domenie itp.) z rozwijanej listy.

[9] Temat – temat wiadomości, który zobaczą odbiorcy e-maila cyklicznego w swojej skrzynce. Przycisk Dodaj symbol pozwala dodać do tematu wiadomości proste ideogramy i symbole z listy.

[10] Nazwa kampanii – tu można wprowadzić nazwę kampanii, do której przynależy ten e-mail urodzinowy. Na podstawie tej nazwy będzie on monitorowany w Google Analytics.

[11] Parametry – dodaj dodatkowe parametry UTM do tego e-maila urodzinowego.
 

WAŻNE: Pamiętaj, aby ustawienia dotyczące wysyłki wprowadzić dzień wcześniej. Wszystkie wiadomości wprowadzone w dniu dzisiejszym zostaną zakolejkowane dnia następnego.


4. Analityka e-maili urodzinowych

Statystyki z e-maili urodzinowych znajdziesz w E-mail marketing => Analiza wysłanych e-maili. Odfiltruj je, klikając w „Filtruj” po prawej stronie [12].

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023