Web Push

Powiadomienia Web Push to krótkie wiadomości, które możesz wysłać prosto na urządzenie odbiorcy. Jest to nowa, szybka forma komunikacji z klientami. Możesz wysłać je natychmiast lub zaplanować wysyłkę na konkretny termin. Powiadomienie składa się z małej ikony, tytułu i krótkiej wiadomości, a całe powiadomienie jest podlinkowane wybraną przez Ciebie stroną. Powiadomienia Web Push wyświetlają się w obrębie przeglądarki, nawet poza Twoją stroną www. Użytkownik nie musi zostawiać nam żadnych danych osobowych – wystarczy zgoda na powiadomienia.

Korzyści:

 • dotrzesz do kontaktu z najważniejszymi informacjami zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, po zaakceptowaniu przez użytkownika zgody na powiadomienia osobno na każdym z urządzeń,
 • zwiększysz wielokrotnie grono odbiorców powiadomienia. Poza użytkownikami opt-in dotrzesz również do użytkowników niemonitorowanych, ze statusem opt-out, a nawet tych, którzy nie znajdują się w bazie. Powiadomienie wysyłane jest do wszystkich użytkowników, którzy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie, dzięki czemu możesz również przekonwertować anonimowych użytkowników w tych zidentyfikowanych,
 • wysyłasz powiadomienie prosto na urządzenie odbiorcy w czasie rzeczywistym. Skutkuje to 30-krotnie większą liczbą kliknięć niż w przypadku masowych e-maili,
 • zareagujesz na zachowania kontaktów – możesz utworzyć powiadomienie jako akcję na wybrane zdarzenie w regułach automatyzacji Więcej informacji

Przeczytaj również o rozszerzonej wersji powiadomień –  Rich Web Push.

Tak wygląda przykładowe powiadomienie Web Push wyświetlone na przeglądarce Chrome. Graficzna forma powiadomienia może się różnić w zależności od przeglądarki użytkownika, ponieważ możliwości powiadomień Web Push są regulowane przez system użytkownika, jak i poszczególne przeglądarki.

W momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień powiadomienie wyświetli się jednokrotnie dla każdego odbiorcy, od razu, kiedy będzie to możliwe (np. kiedy odbiorca włączy komputer i otworzy przeglądarkę.)

Zgoda na otrzymywanie powiadomień

Powiadomienia Web Push mogą być wysłane do każdego użytkownika, który wyrazi zgodę na ich otrzymywanie w formularzu zgody Więcej informacji

Tak wygląda przykładowy formularz zgody na otrzymywanie powiadomień Web Push.

 

Powiadomienia Web Push wysyłane są poprzez przeglądarkę, dlatego też, ze względu na możliwość modyfikacji formy i atrakcyjności powiadomienia web push w platformie SALESmanago, po zaakceptowaniu formularza zgody, użytkownik musi wyrazić zgodę również w oknie przeglądarki. Ponadto, ciasteczka monitorujące przypisywane przez SALESmanago nie są powiązane z ciasteczkiem na zgodę powiadomień. Zatem samo wyczyszczenie ciasteczek nie zlikwiduje zgód na wysyłanie powiadomień. Po wyczyszczeniu ciasteczek i ponownym wejściu na stronę użytkownik ponownie zobaczy formularz zgody, a powiadomienia będą do niego wysyłane niezależnie od tego, czy ponownie wyrazi zgodę.

Kompatybilność

Obecnie powiadomienia Web Push wysyłane z SALESmanago są wspierane na:

  Chrome Firefox Safari Opera
OSX Tak Tak Tak
iOS
Android Tak Tak Tak
Mac Tak Tak Tak
Windows Tak Tak Tak
Linux Tak Tak Tak


WAŻNE:
Żeby uruchomić powiadomienia Web Push na swojej stronie, zaktualizuj swój kod monitorujący. Możesz go skopiować w zakładce Ustawienia → Integracja.

Aby stworzyć powiadomienie Web Push należy przejść do

WEB PUSH => DODAJ NOWY WEB PUSH


Spis treści

1. Jak stworzyć powiadomienie Web Push?

2. Ustawienia

3. Grupa kontaktów


 

1. Jak stworzyć powiadomienie Web Push?

 1. Stwórz formularz zgody.
 2. Stwórz nowe powiadomienie – przejdź do Web Push+ Dodaj nowy web push.

WSKAZÓWKA: Pamiętaj, aby otrzymywać Web Push, użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez formularz zgody oraz potwierdzić komunikat przeglądarki. Dla powiadomień web push i rich web push użyj tego samego formularza zgody. Aby zobaczyć, w jaki sposób stworzyć formularz zgody, przejdź do Web Push – formularz zgody.


 

2. Ustawienia

[1] Przewodnik  włącz system podpowiedzi, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie ustawienia.

[2] Nazwa powiadomienia Web Push – wprowadź nazwę systemową powiadomienia.

Kliknij Dalej.

[1] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia. Maksymalnie 48 znaków.

[2] Treść – wprowadź treść powiadomienia. Maksymalnie 100 znaków.

[3] Ikona – dodaj grafikę do powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 150×150 px.

[4] Adres URL powiadomienia – dodaj pełny link do powiadomienia. Osoba, która kliknie w powiadomienie zostanie przekierowana na wskazany adres. 

[5] Kampania Google Analytics  –  opcjonalnie możesz dodać parametry do monitorowania efektów marketingowych monitorowania w Google Analytics. 

[A] Kampania – należy podać wartość parametru utm_campaigne 

[B] Medium należy podać wartość parametru utm_medium

[C] Źródło – należy podać wartość parametru utm_source

[6] Przycisk Web Push – dodaj jeden lub dwa przyciski do powiadomienia Web Push. Wybierając tę opcję możesz stworzyć przycisk do powiadomienia Web Push lub Rich Push. 

Wyświetlenie przycisku umożliwiają przeglądarki takie jak: Chrome 44, Edge, Firefox, Chrome for Android 48, Firefox for Android 44, Samsung Internet 5.0.

Kliknięcie w przycisk obsługiwane jest przez takie przeglądarki jak: Edge 18, Opera 39, Chrome for Android 53, Opera for Android 41, Samsung Internet 6.0, Chrome 53.

UWAGA: Przyciski te w pełni obsługiwane są jedynie przez przeglądarkę Chrome.  Ponadto przeglądarka Firefox obsługuje wyświetlanie przycisków, ale nie obsługuje kliknięć w przyciski. 

[A] Przycisk ta funkcja umożliwia dodanie jednego lub dwóch przycisków

[B] Tekst na przycisku – wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku

[C] Adres URL przycisku  – wprowadź adres, na który docelowo nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk

[1] Podgląd przycisku 1

[2] Podgląd przycisku 2

UWAGA: wygląd powiadomień Web Push i Rich Web Push jest mocno zależny od przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Wygląd przykładowego powiadomienia Web Push:

 • Android
 • Windows

Wygląd przykładowego powiadomienia Rich Web Push:

 • Android
 • Windows

[7] Podgląd powiadomienia.

Kliknij Dalej.


3. Grupa kontaktów

[1] Wybór formularza zgody – wybierając formularz zgody, wybierasz grupę odbiorców powiadomienia Web Push. Możesz wybrać wiele formularzy zgody z wielu różnych stron, aby trafić do jak największej grupy odbiorców na różnych adresach URL.

[2] Grupa odbiorców – możesz ograniczyć grupę odbiorców w zależności od tego, czy są to:

 • kontakty monitorowane – inaczej monitorowane, osoby, które mają przypisane ciastko śledzące z monitorowanej strony.
 • kontakty anonimowe – kontakty, które nie są monitorowane (nie mają ciastka śledzącego z monitorowanej strony).
 • wszystkie kontakty
 • wybrane za pomocą tagów – wpisz odpowiednio tagi kontaktów, których chcesz wybrać do wysyłki lub z niej wykluczyć.

Estymacja grupy odbiorców

Grupą odbiorców są użytkownicy którzy potwierdzili zgodę na odbieranie powiadomień Web Push za pośrednictwem wysłanego do użytkowników formularza zgody. Ze względu na wiele zmiennych trudno jest sprecyzować dokładną grupę odbiorców powiadomień Web Push, a są to sytuacje, gdy:

 • użytkownik w dowolnym momencie czyści historię ciasteczek z przeglądarki, tym samym usuwając wyrażoną zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push,
 • użytkownik nie włączy przeglądarki przed upłynięciem daty ważności powiadomienia Web Push.

[3] Data wysyłki – ustaw konkretny dzień oraz godzinę pojawienia się powiadomienia web push.

[4] Czas ważności powiadomienia ustaw jak długo po wysłaniu powiadomienia może się ono wyświetlić na urządzeniu odbiorcy. Po upływie tego czasu powiadomienie straci ważność i nie będzie wyświetlane. Maksymalny czas ważności to 4 tygodnie.

UWAGA: Po wysłaniu powiadomienie wyświetla się jednokrotnie dla każdego odbiorcy, od razu, kiedy będzie to możliwe (np. kiedy odbiorca włączy komputer i otworzy przeglądarkę). Dzięki temu rozwiązaniu każdy przeczyta komunikat w okresie jego ważności.

Żeby zakolejkować powiadomienie na serwerze, kliknij Wyślij. Powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich osób spełniających warunki w momencie kolejkowania wiadomości.

WSKAZÓWKA: Powiadomienia Web Push możesz również wysłać podczas tworzenia własnych reguł automatyzacji w panelu Procesy Automatyzacji → Reguły Automatyzacji → Akcja: Wyślij powiadomienie web push Więcej informacji

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808