Akcja: Wyślij powiadomienie Web Push

Dzięki regułom automatyzacji możesz zautomatyzować procesy komunikacji z klientem w różnych kanałach, przyspieszyć proces sprzedaży, dostarczać handlowcom gotowe do zakupu leady oraz indywidualnie reagować na zachowanie kontaktów na stronie WWW. Teraz w regułach automatyzacji możesz dodać również Akcję: Wyślij powiadomienie Web Push, która uatrakcyjni twoje kampanie marketingowe.

Aby użyć akcji Wyślij powiadomienie Web Push należy przejść do

PROCESY AUTOMATYZACJI => REGUŁY AUTOMATYZACJI => DODAJ NOWĄ REGUŁĘ => ELEMENTY => AKCJE


Spis treści

  1. Przykłady wdrożeń Web Push oraz Rich Web Push w regułach automatyzacji
  2. Ustawienia powiadomień Web Push
  3. Ustawienia powiadomień Rich Web Push

1. Przykłady wdrożeń Web Push oraz Rich Web Push w regułach automatyzacji 

1. Skontaktuj się z kontaktami opt-out
Jeżeli osoba wypisała się z wysyłek wiadomości marketingowych (zmieniła status na opt-out), nie możesz już dostarczać wiadomości na jej adres e-mail. Jednak powód wypisywania się może być różny: może osoba jest zainteresowana produktem, a jedynie nie czyta wiadomości. Stwórz regułę: jeżeli osoba odwiedziła stronę www oraz jest wypisana z wysyłek (jako warunek), wyślij powiadomienie web push (jako akcja). Jeżeli dodatkowo przekierujesz użytkownika na landing page z formularzem, możesz przekonwertować jego status opt-out na opt-in.
2. Ratuj porzucony koszyk
Istnieje dużo strategii na ratowanie porzuconych koszyków. Do osoby porzucającej koszyk zawsze wysyłamy standardowy e-mail produktowy, ale możemy również wysłać powiadomienie web push z informacją, że czeka na nią 30% rabatu w wiadomości e-mail. Dzięki temu kontakt zobaczy powiadomienie i chętniej powróci do zakupów.
3. Zwiększ zaangażowanie kontaktu za pomocą kampanii win-back
Kampanie win back polegają na ratowaniu zaangażowania kontaktu. Przykładowo, jeżeli widzisz, że kontakt nie wchodził na Twoją stronę www w ciągu ostatnich 30 dni, wyślij do niego web push lub atrakcyjny rich web push z informacją o najnowszej ofercie.

Przy pomocy akcji Wyślij powiadomienie web push możesz automatycznie wysyłać powiadomienia zarówno Web Push jak i Rich Web Push do kontaktów, które spełnią warunki określone w regule.

Web Push i Rich Web Push

1PL

Na liście Akcji znajdź Wyślij powiadomienie web push. Następnie kliknij ikonę Opcji, żeby stworzyć powiadomienie i ustawić szczegóły akcji. Ponieważ powiadomienia web push są zwięzłą formą komunikacji, tworzenie ich trwa jedynie kilka minut. W tym przypadku możesz stworzyć nowe powiadomienie bezpośrednio w Opcjach akcji.

[1] Nazwa – wpisz nazwę systemową powiadomienia web push.

[2] Formularz zgody – wybierz formularz zgody na wyświetlanie powiadomień. Użytkownicy strony będą musieli wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień. Ikona z okiem otwiera podgląd wybranego formularza.

UWAGA: Pamiętaj, możesz mieć wiele formularzy zgody, ale tylko jeden może być aktywny na danym adresu URL. Użyj tego samego formularza dla wielu powiadomień zarówno web push, jak i rich web push.

[3] +Dodaj kolejny formularz – wybierając formularz zgody, wybierasz również grupę odbiorców powiadomienia web push. Wybierz wiele formularzy zgody, aby dotrzeć do użytkowników na różnych adresach URL.

[4] Wybierz typ powiadomienia, którego chcesz użyć – web push lub rich web push. Możesz zaznaczyć obie opcje, wówczas w przypadku nieobsługiwania powiadomień rich web rush przez przeglądarkę użytkownika, zostanie wysłane powiadomienie web push. Po zaznaczeniu opcji należy przejść przez ustawienia powiadomień.


2. Ustawienia powiadomień Web Push

[1] Tytuł – tytułowa linijka tekstu powiadomienia. Maksymalnie 48 znaków.

[2] Treść – główny tekst powiadomienia. Maksymalnie 100 znaków.

[3] Obrazek powiadomienia – wybierz z Galerii grafikę do umieszczenia na powiadomieniu. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar obrazka to 150 x 150 px lub mniej. Większe obrazki zostaną zmniejszone do rozmiaru dopuszczalnego w powiadomieniach web push (zależne od przeglądarki).

WSKAZÓWKA: Jeśli wybierzesz grafikę w kształcie innym niż kwadrat, zawartość obrazka zostanie dopasowana do wymiarów dopuszczalnych w powiadomieniach.

[4] Docelowy URL – adres przekierowania w powiadomieniu. Kliknięcie powiadomienia przekieruje użytkownika na ten URL.

[5] Przycisk Web Push – dodaj jeden lub dwa przyciski do powiadomienia Rich Web Push.

[1] Przycisk  wybierz ilość przycisków, którą chcesz dodać do powiadomienia (1 lub 2)

[2] Tekst na przycisku – wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku

[3] Adres URL przycisku  – wprowadź adres, na który docelowo nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk

[6] Czas ważności powiadomienia – czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas.


3. Ustawienia powiadomień Rich Web Push

[1] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia. Maksymalnie 45 znaków.

[2] Ikona – dodaj grafikę do powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 150×150 px.

[3] Obrazek powiadomienia – dodaj główną grafikę powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 360×240 px.

[4] Docelowy URL – dodaj pełny link do powiadomienia.

[5] Przycisk Web Push – dodaj jeden lub dwa przyciski do powiadomienia Rich Web Push.

[1] Przycisk  wybierz ilość przycisków, którą chcesz dodać do powiadomienia (1 lub 2)

[2] Tekst na przycisku – wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku

[3] Adres URL przycisku  – wprowadź adres, na który docelowo nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk

[6] Czas ważności powiadomienia – czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas. Czas jest liczony od momentu spełnienia warunku.

Na koniec kliknij Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808