Procesy automatyzacji | Akcja: Wyślij powiadomienie Web Push

Dzięki regułom automatyzacji zautomatyzujesz procesy komunikacji z klientem w różnych kanałach, przyspieszysz proces sprzedaży, dostarczysz handlowcom gotowe do zakupu leady oraz indywidualnie zareagujesz na zachowanie kontaktów na stronie WWW. Teraz w regułach automatyzacji możesz dodać również Akcję: Wyślij powiadomienie Web Push, która uatrakcyjni twoje kampanie marketingowe.

Aby użyć akcji Wyślij powiadomienie Web Push, należy przejść do

Procesy Automatyzacji → Reguły Automatyzacji → Dodaj nową regułę → Elementy → Akcje


Spis treści

  1. Informacje ogólne
  2. Przykłady wdrożeń Web Push oraz Rich Web Push w regułach automatyzacji
  3. Jak dodać akcję Wyślij powiadomienie Web Push

1. Informacje ogólne

Reguły Automatyzacji to grupa procesów, które reagują na zachowania kontaktów w różnych kanałach. Reguła automatyzacji składa się z 2 lub 3 elementów podstawowych:

  1. Zdarzenie, które inicjuje regułę.
  2. Warunek (opcjonalnie), który musi zostać spełniony, żeby reguła zadziałała dla danego kontaktu.
  3. Akcja, czyli co robi system po wystąpieniu zdarzenia.

Jedną z Akcji dostępnych w systemie SALESmanago jest wysyłka powiadomienia Web Push lub Rich Web Push. Powiadomienia Web Push są bardzo skutecznym narzędziem marketingowym i warto je stosować w różnych kampaniach.


2. Przykłady wdrożeń Web Push oraz Rich Web Push w regułach automatyzacji

Powiadomienia Web Push i Rich Web Push mają liczne zastosowania i przynoszą wiele korzyści. Warto wśród nich wymienić takie jak: 

1. Możliwość dotarcia do kontaktów ze statusem opt-out

Jeżeli osoba wypisała się z wysyłek wiadomości marketingowych (zmieniła status na opt-out), nie możesz już dostarczać wiadomości na jej adres e-mail. Istnieje jednak wiele powodów wypisywania się z listy. Może zdarzyć się tak, że osoba jest zainteresowana produktem, a jedynie nie czyta wiadomości. Stwórz regułę: jeżeli osoba odwiedziła stronę WWW (Zdarzenie) oraz jest wypisana z wysyłek (Warunek), wyślij powiadomienie Web Push (Akcja). Jeżeli dodatkowo użyjesz powiadomienia do przekierowania użytkownika na landing page z formularzem, możesz przekonwertować jego status opt-out na opt-in.

2. Ratowanie porzuconych koszyków

Istnieje dużo strategii na ratowanie porzuconych koszyków. Pierwszym krokiem ratowania przerwanej transakcji jest zazwyczaj standardowy e-mail produktowy. Dobrym pomysłem będzie też powiadomienie Web Push z informacją o przyznaniu 30% rabatu, który można odebrać w wiadomości e-mail. Dzięki temu kontakt zobaczy powiadomienie i chętniej powróci do zakupów.

3. Zwiększanie zaangażowania kontaktu z kampanią win-back

Zadaniem kampanii win-back jest ponowne wzbudzenie zaangażowania kontaktu. Przykładowo, jeżeli widzisz, że kontakt nie wchodził na stronę WWW w ciągu ostatnich 30 dni, możesz skłonić go do powrotu, wysyłając powiadomienia Web Push lub Rich Web Push z informacją o najnowszej ofercie.

Przy pomocy akcji Wyślij powiadomienie Web Push możesz automatycznie wysyłać powiadomienia zarówno Web Push, jak i Rich Web Push (Web Push i Dynamic Web Push) do kontaktów, które spełnią warunki określone w regule.

WAŻNE: Pamiętaj, że powiadomienia Dynamic Web Push możesz wysłać tylko do monitorowanych subskrybentów tego kanału.

Czytaj więcej o marketingowym zastosowaniu powiadomień Web Push >> 

Dowiedz się jak stworzyć piękne powiadomienie Web Push i Rich Web Push >>

Dowiedz się jak stworzyć skuteczne powiadomienie Dynamic Web Push i Rich Web Push >>


3. Jak dodać akcję Wyślij powiadomienie Web Push

W Regułach Automatyzacji z listy Elementów wybierz Akcja → Wyślij powiadomienie Web Push [1]. Możesz też skorzystać z paska wyszukiwania [2].

Na liście Akcji znajdź Wyślij powiadomienie Web Push. Przesuń wybraną akcję na obszar roboczy Reguły automatyzacji. 

Następnie kliknij ikonę Opcji [1], żeby wybrać interesujące cię powiadomienie. 

[2] Wybierz Formularz zgody – aby wybrać formularz zgody, który cię interesuje, skorzystaj z rozwijanej listy. Znajdziesz tam przygotowane wcześniej formularze. 

WAŻNE: Formularz zgody powinien być przygotowany wcześniej za pomocą kreatora. 

Dowiedz się jak korzystać z kreatora formularzy zgody >>

[3] Wybierz typ powiadomienie Web Push –  zaznacz okienko przy interesującej cię opcji. Możesz wybrać powiadomienie zywkłe (Web Push) lub Dynamic Web Push (Dynamiczny Web Push). 

[4] Wybierz powiadomienie Web Push – aby wybrać powiadomienie, które cię interesuje, skorzystaj z rozwijanej listy. Znajdziesz tam przygotowane wcześniej powiadomienia. 

WAŻNE: Powiadomienie Web Push powinno być przygotowane wcześniej za pomocą kreatora. 

Dowiedz się jak korzystać z kreatora powiadomień Web Push >>

Dowiedz się jak korzystać z kreatora powiadomień Dynamic Web Push >>

UWAGA: Pamiętaj, możesz mieć wiele formularzy zgody, ale tylko jeden może być aktywny na danym adresie URL. Użyj tego samego formularza dla wielu powiadomień zarówno Web Push, jak i Rich Web Push.

[5] Podgląd Formularze zgody i powiadomienia Web Push – ikona z okiem otwiera podgląd wybranego formularza i powiadomienia. Pozwoli ci to upewnić się, że wybierasz właściwe elementy. 

Na koniec kliknij Zapisz zmiany [6], aby zapisać akcję.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024