Powiadomienia Web Push

Web Push to nowa forma komunikacji z użytkownikami, którzy choć raz odwiedzili Twoją stronę i wyrazili zgodę na otrzymywanie specjalnych powiadomień. W tym przypadku nie potrzebujesz adresu e-mail użytkownika Web Push działa również dla kontaktów anonimowych!

screenshot_15

(przykład powiadomienia web push)

Dodatkowo należy pamiętać, że kontakt nie musi być na Twojej stronie, aby otrzymać takie powiadomienie. Ważne, że kontakt jest przed komputerem i posiada otwartą przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie pozwala na efektywną komunikację z odbiorcami w czasie rzeczywistym. Jest to idealne narzędzie do informowania o nowościach, ciekawych ofertach, statusach akcji i i innych ważnych wydarzeniach, w zależności od profilu działalności. Twój komunikat zostanie wyświetlony jeżeli kontakt potwierdzi jego subskrypcję na stronie, a następnie zezwoli na pokazywanie powiadomień przez przeglądarkę. Jeżeli kontakt nie wyrazi akceptacji możliwe jest wyświetlenie formularza zgody ponownie po ustawionym czasie.

screenshot_16

(przykład formularza zgody)

Jedynym warunkiem pojawienia się powiadomienia Web Push jest otwarta przeglądarka. Użytkownik nie musi z niej korzystać w danym momencie wystarczy, że jest aktywna, chociażby zminimalizowana na pasku zadań. Oprócz ustawień panelu możesz podejrzeć statystyki z kliknięć.

Web Push w kanale mobilnym

Powiadomienia Web Push działają normalnie na urządzeniach mobilnych (podobnie formularze zgody). Powiadomienia pokazują się na ekranie do momentu aż użytkownik je wyłączy. Web Push wyświetla się zarówno na tabletach jak i telefonach komórkowych, w najpopularniejszych przeglądarkach (Chrome, Opera, Mozilla Firefox) i są w pełni responsywne

Jakie korzyści płyną z użytkowania powiadomień Web Push:

 • nowy sposób komunikacji z kontaktami, które posiadamy w bazie;
 • możliwość dotarcia z komunikatem do kontaktów anonimowych (nie posiadamy adresu e-mail, ale posiadamy zgodę)
 • dotarcie z komunikatem poza obszar strony monitorowanej,
 • segmentowanie bazy kontaktów w zależności od tego czy wyrażono zgodę na subskrypcję,
 • zwiększenie wskaźnika CTR (stosunek kliknięć do wysłanych powiadomień Web Push),
 • poprawienie wyników sprzedaży dzięki wprowadzeniu spersonalizowanych treści o konkretnym produkcie wraz z przekierowaniem na jego podstronę;
 • bardzo proste wdrożenie powiadomienia Web Push na Twoją stronę.

WAŻNE: Należy pamiętać, że na jednej stronie www możemy umieścić jeden formularz zgody, natomiast liczba wysyłanych powiadomień Web Push jest nieograniczona.


[A] Analityka powiadomień Web Push

2

[A1] Liczba wysłanych, wyświetlonych oraz klikniętych powiadomień Web Push – w tym miejscu wyświetla się wykres wraz z danymi o wysłanych, wyświetlonych i klikniętych powiadomień Web Push. Skala dostosowuje się do ilości powiadomień Web Push oraz ustawionego przedziału czasu.

[A2] Możesz ustawić przedział czasowy, z którego chcesz wyświetlić dane.

2

[A3] Wyświetlone powiadomienia Web Push – całkowita liczba wyświetlonych powiadomień.

[A4] Średni CTR – stosunek klikniętych powiadomień Web Push do wysłanych w procentach.


[B] Dodaj nowy formularz zgody

Zanim utworzysz powiadomienie Web Push musisz utworzyć formularz zgody. Wygląd i treść formularza ustawiamy w systemie. Jeżeli kontakt wyrazi zgodę w naszym formularzu to musi jeszcze zezwolić przeglądarce na otrzymywanie powiadomień. Formularz zgody jest niezbędny do zbierania akceptacji na wysyłanie powiadomień. Pojawia się zawsze po środku górnej części ekranu na głównej stronie witryny.

2

[B1] Ustawienia

10

[B1a] Nazwa formularza zgody – wprowadź nazwę powiadomienia Web Push dla łatwiejszej identyfikacji go w systemie.

[B1b] Dodaj tag kontaktom, które wyraziły zgodę – możesz dodać tag do kontaktów, które wyraziły zgodę na subskrypcję. Tag ten będzie przypisany tylko kontaktom, które wyraziły zgodę i są monitorowane.

[B1c] Wyświetl ponownie formularz zgody, gdy kontakt nie wyrazi zgody na otrzymywanie powiadomień Web push – jeżeli zaznaczysz tę opcję to możliwe będzie wyświetlenie formularza zgody ponownie dla kontaktu, który odrzucił subskrypcję. Możliwe jest także ustawienie czasu po jakim od ostatniego wyświetlenia formularz ma pojawić się ponownie. Należy wybrać ilość godzin, dni, miesięcy lub lat.

Po wprowadzeniu ustawień wybierz Dalej.

[B2] Formularz

3

[B2a] Tytuł – należy wprowadzić tytuł formularza zgody. Maksymalnie 48 znaków.

[B2b] Treść – wprowadź treść formularza zgody. Maksymalnie 200 znaków.

[B2c] Logo – jeżeli chcesz możesz dołączyć grafikę do formularza zgody. Sugerowany rozmiar 150×150 px

[B2d] Tekst potwierdzenia – wprowadź treść przycisku potwierdzenia. Maksymalnie 20 znaków.

[B2e] Kolor tła oraz kolor tekstu – w tym miejscu możesz zmienić kolor tła oraz kolor czcionki przycisku potwierdzenia.

[B2f] Tekst odrzucenia zgody – wprowadź treść przycisku odmowy. Maksymalnie 20 znaków.

[B2g] Podgląd formularza zgody – w trakcie wprowadzania zmian w tym miejscu będzie pokazywał się podgląd formularza zgody.

2

[B2h] Okno potwierdzenia – wprowadź tekst potwierdzenia. Ten tekst wraz z wcześniej wprowadzonym logo pojawi się w oknie.W tym miejscu możemy spersonalizować wygląd strony, która zostanie otwarta w nowym oknie po zaakceptowaniu powiadomień. Maksymalnie 200 znaków.

Sugerowany rozmiar loga to 450×450 px

Ze względów maksymalnego ułatwienia implementacji powiadomień Web Push niezbędne jest dwukrokowe wprowadzenie zgody na otrzymywanie powiadomień. W momencie, gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień wyświetli się jeszcze jedno okno przeglądarki, gdzie użytkownik będzie musiał kliknąć przycisk „Zezwalaj”, który znajduje się na komunikacie wygenerowanym bezpośrednio z przeglądarki.

[B2i] Podgląd okna potwierdzenia – w tym miejscu możesz podejrzeć wygląd okna potwierdzenia.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Dalej.

[B3] Integracja

2

[B3a] Pobierz kod – na samym końcu wygeneruje się kod formularza zgody, który należy wprowadzić w kod witryny, na której ma się wyświetlać.

[B3b] Umieść kod zaraz pod Twoim kodem monitorującym – po prawej stronie ekranu wyświetla się instrukcja jak poprawnie wkleić kod. Pamiętaj aby kod formularza został wklejony pod kodem monitorującym.

Po wprowadzeniu ustawień i wklejeniu kodu kliknij Zapisz.


[C] Dodaj nowy Web Push

2

[C1] Ustawienia

2

[C1a] Nazwa powiadomienia Web Push – wprowadź nazwę nowego powiadomienia Web Push. Ta nazwa służyć będzie do zidentyfikowania go w systemie.

Po wprowadzeniu nazwy wybierz Dalej.

[C2] Web Push

3

[C2a] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia Web Push. Maksymalnie 48 znaków.

[C2b] Treść – wprowadź treść powiadomienia Web Push. Maksymalnie 100 znaków.

[C2c] Logo – załącz grafikę do powiadomienia Web Push. Sugerowany rozmiar 150×150 px

[C2d] Docelowy URL – należy także załączyć adres URL do powiadomienia Web Push. Na przykład, jeżeli chcesz stworzyć powiadomienie z poleceniem konkretnego produktu możesz dołączyć podstronę aby użytkownik mógł od razu sprawdzić ofertę.

[C2e] Po prawej stronie ekranu wyświetli się wygląd stworzonego powiadomienia Web Push.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Dalej.

[C3] Grupa kontaktów

2

[C3a] Wybór formularza zgody – w tym miejscu należy wybrać formularz zgody, w ten sposób wybierasz grupę odbiorców powiadomienia Web Push. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden formularz zgody i korzystasz z nich naprzemiennie możesz wybrać aby powiadomienie wyświetliło się dla osób, które zaakceptowały subskrypcję z wybranych formularzy. Aby dodać więcej formularzy wybierz znak plusa „+”.

[C3b] Grupa odbiorców – należy także zaznaczyć grupę odbiorców w zależności od tego czy są to:

 • kontakty zdefiniowane – kontakty, które są monitorowane
 • kontakty anonimowe – kontakty niemonitorowane i niebędące w systemie SALESmanago (anonimowe),
 • wszystkie kontakty.

[C3c] Data wysyłki – ustaw konkretny dzień oraz godzinę pojawienia się powiadomienia Web Push.

[C3d] Czas ważności powiadomienia – należy ustawić czas ważności powiadomienia. Ważność liczona jest od ustawionej daty wysyłki. Jeżeli użytkownik otworzy przeglądarkę po ustawionym czasie ważności powiadomienie Web Push się nie pojawi.

Przykład: Jeżeli ustawisz datę wysyłki na godzinę 10:30, a czas ważności na 5 minut to oznacza, że między godziną 10:30, a 10:35 kontakt otrzyma powiadomienie. Jeśli kontakt włączy przeglądarkę po godzinie 10:35 to powiadomienie będzie już przedawnione i nie wyświetli się dla tego kontaktu.

Ważne: Maksymalny czas ważności to 4 tygodnie. Treść powiadomienia Web Push może być wyświetlona tylko w języku w jakim została wprowadzona.

Po wprowadzeniu ustawień powiadomienia Web Push wybierz Wyślij.


[D] Lista powiadomień Web Push

2

[D1] możesz wyświetlić podgląd wszystkich powiadomień Web Push lub wybrać tylko wysłane lub zaplanowane.

[D2] Formularze zgody – klikając w ten przycisk możesz zmienić aby poniżej wyświetlały się utworzone formularze zgody zamiast powiadomień Web Push.

podglad-web-pushy

[D3] Podgląd – po lewej stronie możesz zobaczyć wygląd powiadomienia Web Push.

[D4] W tym miejscu wyświetlają się szczegóły związane z konkretnym powiadomieniem takie jak nazwa, data utworzenia oraz data wysyłki, ilość wysłanych powiadomień Web Push, a także adres przekierowania URL dołączony do powiadomienia.

[D5] W tym miejscu wyświetla się status danego powiadomienia, może być zaplanowane lub wysłane.

[D6] Oprócz samego podglądu możesz także zarządzać poszczególnymi powiadomieniami Web Push:

 • duplikować powiadomienie,
 • przejść do szczegółów,

3

Po przejściu w szczegóły możesz zobaczyć liczbę odbiorców, liczbę wyświetleń,a także liczbę kliknięć.

3

Po kliknięciu w przycisk wszyscy odbiorcy możesz zobaczyć liczbę kontaktów zidentyfikowanych, i podejrzeć ich listę (klikając w kto?), a także zobaczyć liczbę kontaktów anonimowych dla liczby odbiorców oraz liczby kliknięć.

 • wrócić do edycji,
 • usunąć powiadomienie z systemu.

[E] Lista formularzy o zgodę

2

[E1] Powiadomienia Web Push – klikając w ten przycisk możesz zmienić aby poniżej wyświetlały się utworzone powiadomienia Web Push zamiast formularzy zgody.

3

[E3] Podgląd – po lewej stronie możesz zobaczyć wygląd powiadomienia formularza zgody.

[E4] W tym miejscu wyświetlają się szczegóły związane z konkretnym powiadomieniem takie jak nazwa, data utworzenia jakie tagi zostaną przypisane jeżeli kontakt wyrazi zgodę, a także adres przekierowania URL dołączony do powiadomienia.

[E5] Oprócz samego podglądu możesz także zarządzać poszczególnymi formularzami zgody:

 • generować kod formularza,
 • wyświetlać listę kontaktów, dla których formularz ma się wyświetlić,
 • wrócić do edycji,
 • usunąć powiadomienie z systemu.

Ważne: 

 1. Powiadomienia Web Push wyświetlają się przy użyciu przeglądarek Chrome i Mozilla Firefox.
 2. Aby powiadomienie Web Push zadziałało należy podmienić kod monitorujący. Kod monitorujący znajdziesz w zakładce Ustawienia -> Integracje.

3

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas