Web Push

 

Powiadomienia web push to krótkie wiadomości, które możesz wysłać prosto na urządzenie odbiorcy. Jest to nowa, szybka forma komunikacji z klientami. Możesz wysłać je natychmiast lub zaplanować wysyłkę na konkretny termin. Powiadomienie składa się z małej ikony, tytułu i krótkiej wiadomości, a całe powiadomienie jest podlinkowane wybraną przez Ciebie stroną. Powiadomienia web push wyświetlają się w obrębie przeglądarki, nawet poza Twoją stroną www. Użytkownik nie musi zostawiać nam żadnych danych osobowych – wystarczy zgoda na powiadomienia.

Dzięki powiadomieniom web push:

  • dotrzesz do kontaktu z najważniejszymi informacjami zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, po zaakceptowaniu przez użytkownika zgody na powiadomienia osobno na każdym z urządzeń;
  • zwiększysz wielokrotnie grono odbiorców powiadomienia. Poza użytkownikami opt-in dotrzesz również do użytkowników niemonitorowanych, ze statusem opt-out, a nawet tych, którzy nie znajdują się w bazie. Powiadomienie wysyłane jest do wszystkich użytkowników, którzy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie, dzięki czemu możesz również przekonwertować anonimowych użytkowników w tych zidentyfikowanych;
  • wysyłasz powiadomienie prosto na urządzenie odbiorcy w czasie rzeczywistym. Skutkuje to 30-krotnie większą liczbą kliknięć niż w przypadku masowych e-maili;
  • zareagujesz na zachowania kontaktów – możesz utworzyć powiadomienie jako akcję na wybrane zdarzenie w regułach automatyzacji.

 

>>> Przeczytaj również o rozszerzonej wersji powiadomień –  rich web push.

>>> Przeczytaj, jak efektywnie wykorzystać powiadomienia web push.

 

Tak wygląda przykładowe powiadomienie web push wyświetlone na przeglądarce Chrome. Graficzna forma powiadomienia może się różnić w zależności od przeglądarki użytkownika, ponieważ możliwości powiadomień web push są regulowane przez system użytkownika, jak i poszczególne przeglądarki.

W momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień powiadomienie wyświetli się jednokrotnie dla każdego odbiorcy, od razu, kiedy będzie to możliwe (np. kiedy odbiorca włączy komputer i otworzy przeglądarkę.)

 

Zgoda na otrzymywanie powiadomień

Powiadomienia web push mogą być wysłane do każdego użytkownika, który wyrazi zgodę na ich otrzymywanie w formularzu zgody. Dowiedz się, jak stworzyć formularz zgody dla powiadomień web push.

Tak wygląda przykładowy formularz zgody na otrzymywanie powiadomień web push.

Powiadomienia web push wysyłane są poprzez przeglądarkę, dlatego też, ze względu na możliwość modyfikacji formy i atrakcyjności powiadomienia web push w platformie SALESmanago, po zaakceptowaniu formularza zgody, użytkownik musi wyrazić zgodę również w oknie przeglądarki. Ponadto, ciasteczka monitorujące przypisywane przez SALESmanago nie są powiązane z ciasteczkiem na zgodę powiadomień. Zatem samo wyczyszczenie ciasteczek nie zlikwiduje zgód na wysyłanie powiadomień. Po wyczyszczeniu ciasteczek i ponownym wejściu na stronę użytkownik ponownie zobaczy formularz zgody, a powiadomienia będą do niego wysyłane niezależnie od tego, czy ponownie wyrazi zgodę.

 

Kompatybilność

Obecnie powiadomienia web push wysyłane z SALESmanago są wspierane na:

Chrome Firefox Safari Opera
OSX Tak Tak dostępne wkrótce Tak
Android Tak Tak dostępne wkrótce Tak
Mac Tak Tak dostępne wkrótce Tak
Windows Tak Tak dostępne wkrótce Tak
Linux Tak Tak Tak


WAŻNE:
Żeby uruchomić powiadomienia web push na swojej stronie, zaktualizuj swój kod monitorujący. Możesz go skopiować w zakładce Ustawienia → Integracja.

 

PRZEJDŹ DO WEBSITE MARKETING => WEB PUSH


1. Jak stworzyć powiadomienie Web Push?

2. Ustawienia

3. Grupa kontaktów

 

Jak stworzyć powiadomienie Web Push?

  1. Stwórz formularz zgody.
  2. Stwórz nowe powiadomienie – przejdź do Website Marketing → Web Push i kliknij + Dodaj nowy web push.

1PL

WSKAZÓWKA: Pamiętaj, aby otrzymywać Web Push, użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez formularz zgody oraz potwierdzić komunikat przeglądarki. Dla powiadomień web push i rich web push użyj tego samego formularza zgody. Aby zobaczyć, w jaki sposób stworzyć formularz zgody, przejdź do Web Push – formularz zgody.

 

Ustawienia

2PL

[1] Nazwa powiadomienia web push – wprowadź nazwę systemową powiadomienia.

Kliknij Dalej.

[1] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia. Maksymalnie 48 znaków.

[2] Treść – wprowadź treść powiadomienia. Maksymalnie 100 znaków.

[3] Ikona – dodaj grafikę do powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 150×150 px.

[4] Docelowy URL – dodaj pełny link do powiadomienia.

[5] Podgląd powiadomienia.

Kliknij Dalej.

 

Grupa kontaktów

[1] Wybór formularza zgody – wybierając formularz zgody, wybierasz grupę odbiorców powiadomienia web push. Możesz wybrać wiele formularzy zgody z wielu różnych stron, aby trafić do jak największej grupy odbiorców na różnych adresach URL.

[2] Grupa odbiorców – możesz ograniczyć grupę odbiorców w zależności od tego, czy są to:

  • kontakty zidentyfikowane – inaczej monitorowane, osoby, które mają przypisane ciastko śledzące z monitorowanej strony.
  • kontakty anonimowe – kontakty, które nie są monitorowane (nie mają ciastka śledzącego z monitorowanej strony).
  • wszystkie kontakty
  • wybrane za pomocą tagów – wpisz odpowiednio tagi kontaktów, których chcesz wybrać do wysyłki lub z niej wykluczyć.

[3] Data wysyłki – ustaw konkretny dzień oraz godzinę pojawienia się powiadomienia web push.

[4] Czas ważności powiadomienia ustaw jak długo po wysłaniu powiadomienia może się ono wyświetlić na urządzeniu odbiorcy. Po upływie tego czasu powiadomienie straci ważność i nie będzie wyświetlane. Maksymalny czas ważności to 4 tygodnie.

UWAGA: Po wysłaniu powiadomienie wyświetla się jednokrotnie dla każdego odbiorcy, od razu, kiedy będzie to możliwe (np. kiedy odbiorca włączy komputer i otworzy przeglądarkę). Dzięki temu rozwiązaniu każdy przeczyta komunikat w okresie jego ważności.

Żeby zakolejkować powiadomienie na serwerze, kliknij Wyślij. Powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich osób spełniających warunki w momencie kolejkowania wiadomości.

 

WSKAZÓWKA: Powiadomienia web push możesz również wysłać podczas tworzenia własnych reguł automatyzacji w panelu Procesy Automatyzacji → Reguły Automatyzacji → Akcja: Wyślij powiadomienie web push.


Więcej

Jak stworzyć formularz zgody dla powiadomień web push i rich web push

Jak stworzyć powiadomienie web push i rich web push w Regułach Automatyzacji

Analityka powiadomień web push

 

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas