Tagi – sposoby nadawania i wykorzystywanie

W systemie SALESmanago większość działań opartych jest na tagach. Tagi służą do segmentowania bazy kontaktów. Dzięki tagom bazę można posegregować np. ze względu na zainteresowania kontaktów, aktywność na stronie, płeć, czy sposób pozyskania kontaktu. W oparciu o tagi możemy:

  • w prosty sposób adresować wysyłki, które będą bardziej spersonalizowane,
  • działać na regułach automatyzacji,
  • zarządzać kontaktami w CRM,
  • eksportować dane do pliku.

Zalecamy, aby w nazwach tagów nie stosować polskich znaków oraz spacji.

UWAGA:

  • Przy posiadaniu kilku kont w obrębie jednego systemu SALESmanago, tagi przypisane do kontaktu na jednym koncie użytkownika, będą widoczne również na kontach innych użytkowników. Czyli tag jest przypisywany bezpośrednio do kontaktu i każdy użytkownik ma podgląd do wszystkich tagów przypisanych do kontaktu na KARCIE KONTAKTU.
  • Podczas wyszukiwania tagów w  zakładce ZARZĄDZAJ TAGAMI mamy podgląd do wszystkich tagów, a liczba kontaktów przypisanych do danego tagu określa ile kontaktów w całym systemie ma przypisany dany tag. Jednakże po wejściu w listę kontaktów mamy podgląd tylko do tych kontaktów, dla których jesteśmy właścicielem lub głównym właścicielem.
  • Jeżeli  wykonujemy dowolną akcję w ZARZĄDZANIU KONTAKTAMI, gdzie grupę kontaktów wybieramy po tagu system przelicza ile spośród wszystkich kontaktów posiada dany tag, natomiast akcja będzie przeprowadzona tylko dla kontaktów, których jesteśmy właścicielem, bądź głównym właścicielem.
  • Podczas WYSYŁANIA WIADOMOŚCI przy określaniu grupy adresatów za pomocą tagu, system wyśle wiadomość do wszystkich kontaktów posiadających określony tag, nawet do tych kontaktów, których nie jesteśmy głównym właścicielem.

SPOSÓB TAGOWANIA KONTAKTÓW

1. Import bazy.

Już podczas importu możemy określić tagi dla danych grup. W pliku Excel tworzymy kolumnę, w której możemy przypisać dowolną ilość tagów dla danego kontaktu, rozdzielając tagi w obrębie kolumny przecinkiem.

1

Dodatkowo możemy przypisać tag dla całej importowanej bazy kontaktów wpisując podczas importowania bazy w miejscu Tagi dla wszystkich importowanych kontaktów preferowany tag. Zaleca się dodanie takiego tagu, choćby w celu sprawdzenia poprawności zaimportowanej bazy. Później taki tag można usunąć.

tag_2

Jeżeli w systemie istnieją kontakty, które również znajdują się w importowanej bazie należy zaznaczyć opcję dodaj również do istniejących kontaktów (duplikatów), aby tag został przypisany do każdego kontaktu znajdującego się we wgrywanym pliku.

2. Macierze segmentacji.

Macierze dodają tagi kontaktom po wizycie na stronie www. Możemy określić po wejściu, na który URL ma zostać przypisany tag. Dzięki temu segmentujemy bazę wg tego czym się interesował dany kontakt na stronie www oraz możemy przypisać scoring dla danego tagu.

Polecamy przypisywać 1 punkt za wizytę (1 pkt = 1 wizyta). Wtedy, jeśli scoring tagu osiągnie, np. 3 oznacza, że kontakt 3 razy odwiedził dany URL. Przydatne w regule automatyzacji przy Zdarzeniu: Scoring tagu osiągnął.

Sprawdź jak ustawić macierze >>

3. Reguły automatyzacji.

W regułach możemy dodać tag w Akcji, w zależności od tego, jakie wystąpi Zdarzenie. Dzięki temu możemy grupować kontakty z bazy wg różnych aktywności.

Przejdź do Akcji: Dodaj tag >>

Sprawdź typy Zdarzeń >>

4. Zarządzanie kontaktami.

Zarządzanie kontaktami dostępne z poziomu CRM umożliwia w prosty sposób otagowanie wybranych kontaktów.

Jak korzystać z Zarządzania kontaktami >>

Miejsce Kontakt: możemy uzupełnić tak samo jak przy adresowaniu wysyłki. Mamy też do dyspozycji zaawansowane filtrowanie.

Zaawansowane możliwości adresowania wiadomości >>

Z akcji wystarczy wybrać „Dodaj tag do kontaktu” i wpisać nazwę tagu. Zatwierdzamy klikając „Wykonaj akcję”.

5. Reguła Adhoc.

Opcja ta dostępna jest w Automatyzacja -> Reguła Adhoc. Dzięki tej regule tagujemy kontakty wg historycznych wizy na stronie www. W zależności od tego jaki URL odwiedził kontakt w przeciągu ostatnich 1-6 miesięcy możemy dodać mu tag oraz przypisać scoring.

Przeczytaj więcej o Regule Adhoc >>

6. Karta kontaktu.

Tagi możemy też dodać ręcznie dla poszczególnych rekordów w Karcie kontaktu.

tagi

7. Formularza kontaktowe

Tagi przypisujemy po zapisie przez formularz. Każda osoba, która wypełni formularz i poda swój adres e-mail, trafia od razu do bazy w SALESmanago jako monitorowany kontakt, z odpowiednim tagiem.

Możemy do tego zastosować formularz systemowy – Sprawdź jak przygotować formularz w SALESmanago >>

Lub nadać tagi po zapisie przez dowolny formularz na stronie zintegrowany przez API – Specyfikacja API i przykłady w PHP >>

8. Tagi sprzętowe

Więcej informacji na temat dodawania tagów sprzętowych znajduje się tutaj >> 

 

 

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas