Zdarzenie: Scoring tagu jest większy bądź równy

Zdarzenie to uruchamia się, gdy scoring wybranego tagu osiągnie zadaną w regule wartość.

Przykładowo możemy ustawić macierz segmentacji przypisującą tag cennik i przypisującą do tego tagu 1 punkt za każdym razem, gdy ktoś odwiedzi zakładkę z cennikiem. Zdarzenie „Scoring tagu jest większy bądź równy 50” w tym przypadku zadziała, gdy dana osoba 50 razy odwiedzi tę zakładkę, czyli scoring tagu wyniesie 50.

Przejdź do Procesy Automatyzacji => Reguły Automatyzacji => Dodaj Nową Regułę


Z listy elementów w Regułach Automatyzacji wybierz Zdarzenia => Scoring tagu jest większy bądź równy

Następnie wejdź w ustawienia zdarzenia:

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Tag –  podaj nazwę tagu, którego będzie dotyczyło to zdarzenie.
[2] Score – należy określić ilość punktów, przy której ma się uruchomić zdarzenie.

WAŻNE: Zdarzenie działa dla całkowitego poziomu scoringu – ustawienie np. 50 punktów spowoduje zadziałanie reguły po osiągnięciu 50 punktów tagu oraz wartości większej niż 50. 

Scoring tagów może być nadawany przez reguły automatyzacji, macierze segmentacji lub dodawanie tagu wielokrotnie przez API.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808