Notatki przypisane do kontaktu

System SALESmanago pozwala na przypisywanie notatek do konkretnego kontaktu. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność w SALESmanago jeśli chodzi o uzupełnianie danych na temat klienta. Ułatwia przekazywanie informacji na temat klienta, które nie mogą być zapisane na karcie kontaktu w innej formie.

Zadbano również o prywatność danych, więc jeżeli posiadasz kilka kont użytkowników w systemie, możesz tworzyć i dodawać notatki do kontktów, które będą widoczne tylko dla autora notatki.


Spis treści

  1. Ręczne przypisywanie notatki
  2. Automatyczne przypisywanie notatki

1. Ręczne przypisywanie notatki

Po wejściu w kartę kontaktu wybranego użytkownika, wybierz z menu po lewej stronie opcję Notatki i zadania lub odnajdź na głównym dashboardzie karty kontaktu opcję Dodaj notatkę.

[1] Dodaj notatkę – wybierz opcję, aby dodać notatkę.

Wprowadź dowolną ilość tekstu do pola tekstowego. Zaznacz checkbox prywatna (widoczna tylko dla autora)

[2] Dodaj zadanie – opcja dodania zadania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie tutaj

[3] – wyszukiwarka notatek w obrębie karty kontaktu użytkownika.

[4] Filtruj – opcja wyświetlania wszystkich notatek lub tylko prywatnych notatek.

Powyższa ilustracja przedstawia listę notatek przypisanych do użytkownika. Za pomocą przycisków oznaczonych czerwoną ramką na ilustracji, można edytować istniejące już notatki lub je usuwać.


2. Automatyczne przypisywanie notatki

Notatki można również przypisywać za pomocą akcji w regule automatyzacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022