Workflow | Akcja: Dodaj notatkę

Notatki możemy dodawać manualnie na Karcie kontaktu lub za pomocą akcji w Workflow Akcja: dodaj notatkę, po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Notatka może mieć dowolną ilość znaków

>> Szczegółowe informacje o karcie kontaktu

>>Szczegółowe informacje odnośnie dodawania notatek.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj notatkę

 

Następnie wejdź w ustawienia akcji.

 

[Treść notatki]: należy wpisać treść notatki, która zostanie dodana bezpośrednio na kartę kontaktu, jeśli kontakt spełni założenia w tym procesie.

[Prywatna]: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że notatka będzie widoczna tylko dla użytkownika, na koncie którego został ustawiony proces Workflow.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808