Workflow | Zdarzenie: Dodano notatkę do kontaktu

Workflow zostaje uruchomiony, kiedy do kontaktu zostaje przypisana notatka.
Notatkę do kontaktu można dodać :

  • bezpośrednio na karcie kontaktu
  • przez akcję Dodaj notatkę

To zdarzenie nie ma dodatkowych ustawień.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Dodano notatkę do kontaktu

Przykład: Do kontaktu została dodana notatka o tym, że skontaktowano się z użytkownikiem, dzięki temu zdarzeniu uruchamia się wobec tego użytkownika odpowiedni proces Workflow.

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808