Zdarzenie: dodano notatkę do kontaktu

Zdarzenie to uruchamia regułę w momencie gdy do kontaktu zostanie dodana notatka. Notatki do kontaktu można dodawać bezpośrednio na karcie kontaktu, przez zarządzanie kontaktami lub przez akcję dodaj notatkę.

To zdarzenie nie ma dodatkowych ustawień.

notatka

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Dodano notatkę do kontaktu

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808