Akcja: dodaj notatkę

Notatki możemy dodawać manualnie na Karcie kontaktu lub za pomocą reguły automatyzacji – Akcja: dodaj notatkę, po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Szczegółowe informacje odnośnie dodawania notatek znajdują się tutaj >>

notatka

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Dodaj notatkę.

WSKAZÓWKA: Notatka może mieć dowolną długość.

[2] Treść notatki: należy wpisać treść notatki, która zostanie dodana bezpośrednio na kartę kontaktu, który spełni założenia reguły.

[3] Prywatna: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że notatka będzie widoczna tylko dla użytkownika, na koncie którego została ustawiona reguła.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808