Przypisanie zadań dla użytkowników do kontaktu

System SALESmanago pozwala w bardzo prosty sposób planować zadania związane z konkretnym kontaktem. Jest to jedne z ważniejszych elementów wbudowanego w SALESmanago programu do CDP.


4 sposoby przypisywania zadań:

A. Tworzenie kategorii zadań

B. Dodanie zadania bezpośrednio na karcie kontaktu

C. Zarządzanie zadaniami

D. Dodawanie zadań z poziomu reguł automatyzacji


[A]  TWORZENIE KATEGORII ZADAŃ

W miejscu USTAWIENIA -> INNE -> ZADANIA można stworzyć kategorie do zadań. Kategorie te można dodatkowo oznaczać ikonami. Ułatwi to z zarządzanie zadaniami.

zadania_1

[A1] Dodawanie kategorii – należy podać nazwę kategorii, która pozwoli na identyfikację grupy zdań przypisanych do tej kategorii oraz należy wybrać ikonę.

[A2] Lista zdefiniowanych kategorii do zadań – w tym miejscu mamy podgląd do wszystkich utworzonych kategorii. Dodatkowo możemy usunąć lub edytować wybraną kategorię.

WSKAZÓWKA: Możesz filtrować listy zadań po kategorii.

[B] DODANIE ZADANIA BEZPOŚREDNIO NA KARCIE KONTAKTU

Na karcie kontaktu mamy bezpośredni podgląd do wszystkich przypisanych zadań. W tym miejscu również możemy dodać zadanie. 

zadania_2

[B1] Dodanie zadania:

  • Godzina – dodajemy godzinę, o której zadanie ma być wykonane.
  • Data – dodajemy datę, kiedy zadanie ma być wykonane.
  • Notatka – wprowadzamy treść zadania.
  • Przypomnij – należy ustawić jaki okres przed wykonaniem zadania ma zostać przesłane na e-maila powiadomienie o tym zadaniu. Docelowo informacja zostanie przesłana na adres e-mail, na który jesteśmy zalogowani do systemu. W kopi CC możemy wprowadzić dodatkowy adres e-mail, na który informacja również zostanie przesłana.
  • Kategoria – należy wybrać kategorię do zadania.

[B2] Podgląd do ustawionych zadań – w tym miejscu mamy podgląd do zadań.

  • Informacja o tym, że zadanie jest wykonane znajduje się przy dacie i godzinie zadania jako napis w nawiasie – (wykonane).
  • Jeśli zadanie czeka na swoje wykonanie możemy je: [a] dodać do kalendarza, [b] szybko zmienić datę realizacji o 24h do przodu, [c] edytować (przy edycji również możemy zaznaczyć, że zadanie jest wykonane), [d] usunąć.

[C] ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Przechodząc do CDP -> ZADANIA I POWIADOMIENIA mamy podgląd do wszystkich ustawionych zadań.

zadanie_3

[C1] Data – czas kiedy zadanie powinno zostać wykonane.

[C2] Notatka – treść zadania.

[C3] Kontakt – kontakt, dla którego przypisane jest zadanie.

[C4] Utworzono przez – informacja, który użytkownik utworzył konto.

[C5] Wykonane – zaznaczony checkbox wskazuje, że zadanie zostało wykonane.

[C6] Szczegóły – podgląd do całego zadania.

[C7] Wykonane – z tego miejsca możemy zaznaczyć wykonanie zadania.

[C8] Zakończ – z tego miejsca możemy całkowicie usunąć zadanie z systemu.

Poniżej również możemy dodać nowe zadanie. W miejscu Adresat, należy wprowadzić dla jakiego kontaktu przypisujemy zadanie. To pole nie może być puste. Informacja o dodanym zadaniu znajdzie się na karcie kontaktu.

[D] DODAWANIE ZADAŃ Z POZIOMU REGUŁ AUTOMATYZACJI 

System SALESmanago pozwala na automatyczne przypisywanie zadań z poziomu reguł automatyzacji – >akcja: dodaj zadanie. W ten sposób możemy ustawić zadanie jakie mamy wykonać dla danego kontaktu, gdy ten osiągnie zdefiniowane przez nas zdarzenia i warunki.

Więcej informacji jak ustawić zadanie z reguł automatyzacji znajduje się tutaj >> 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023