Akcja: dodaj zadanie dla użytkownika

Za pomocą reguły automatyzacji możesz dodać zadanie do swoich kontaktów po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Taka opcja jest przydatna dla handlowców, którzy poza alertem o aktywności kontaktu, chcą także zaplanować zadanie po wystąpieniu danego zdarzenia. Akcja ma na celu wspomóc lepszą organizację pracy z klientem.

Szczegółowe informacje o zadaniach znajdują się tutaj >>

Przejdź do Procesy Automatyzacji => Reguły Automatyzacji => Dodaj nową regułę


Z listy Reguł Automatyzacji wybierz Akcje: Dodaj zadanie dla użytkownika.

Następnie przejdź do ustawień użytkownika:

[1] Zadanie – wprowadź nazwę dla zadania.

[2] Kategoria – wybierz z listy wcześniej utworzone kategorie zadań. By stworzyć kategorię zadań należy przejść do Ustawienia => Inne => Zadania

[3] Czas – określenie po jakim czasie od momentu zrealizowania założeń reguły zadanie powinno zostać zrealizowane.

[4] Przypomnij – należy określić, ile czasu przed wykonaniem zadania system ma poinformować użytkownika o wykonaniu zadania.

[5] CC – można wpisać dodatkowy adres email użytkownika, do którego ma zostać przypisane zadanie.

WAŻNE: akcja domyślnie dopisuje zadanie do głównego właściciela

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808