Workflow | Akcja: Dodaj zadanie dla użytkownika

Za pomocą tej akcji w Workflow możesz dodać zadanie do swoich kontaktów po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Taka opcja jest przydatna dla handlowców, którzy poza alertem o aktywności kontaktu, chcą także zaplanować zadanie po wystąpieniu danego zdarzenia.

>>Szczegółowe informacje o przypisywaniu zadań dla użytkowników kontaktu

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj zadanie dla użytkownika

Następnie wejdź w ustawienia akcji

 

[Zadanie]: należy wpisać informacje o zadaniu,

[Kategoria]: możemy wybrać wcześniej ustawioną kategorię zadań,

[Czas]: określenie po jakim czasie od momentu zrealizowania założeń reguły zadanie powinno zostać zrealizowane,

[Przypomnij]: należy określić, ile czasu przed wykonaniem zadania system ma poinformować użytkownika o wykonaniu zadania,

[CC]: można wpisać dodatkowy adres email użytkownika, do którego ma zostać przypisane zadanie.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808