Dodawanie grupy odbiorców Custom Audience

Po zintegrowaniu platformy SALESmanago z Facebook Ads możesz utworzyć nową grupę odbiorców Custom Audience lub edytować istniejącą za pośrednictwem platformy SALESmanago, pod warunkiem, że twoje konto reklamowe Facebook zostało autoryzowane.

WAŻNE: Mechanizm Custom Audience oparty jest na dopasowywaniu adresów e-mail i numerów telefonu. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku z adresem e-mail innym niż ten w bazie danych SALESmanago, Kontakt może zostać dopasowany na podstawie numeru telefonu, pod warunkiem, że numer telefonu na koncie Facebook jest taki sam jak ten na platformie SALESmanago.

WAŻNE: W celu utworzenia grupy Custom Audience, musisz zintegrować SALESmanago z Facebook Ads.
Czytaj więcej o integracji z Facebook Ads >>


Aby dodać nową Custom Audience, przejdź do
 Social Media → Custom Audience i kliknij na przycisk:

lub przejdź do
Social Media → Custom Audience → Dodaj Custom Audience


Spis treści

  1. Dodawanie Custom Audience
  2. Ważne informacje

1. Dodawanie Custom Audience


A. Dane

W pierwszej kolejności wprowadź dane, które pomogą ci w zidentyfikowaniu nowej grupy Custom Audience w systemie.

[1] Nazwa – wprowadź nazwę nowej grupy odbiorców. To pole jest wymagane.

[2] Opis podaj krótki opis nowej grupy odbiorców. To pole jest wymagane.

[3] Konto – wybierz konto reklamowe Facebook, do którego ma zostać dodana nowa grupa odbiorców. To pole jest wymagane.

Kliknij Dalej, aby przejść do następnego etapu: Zarządzanie Kontaktami [B].

B. Zarządzanie Kontaktami

Tutaj możesz dodać Kontakty do nowej grupy Custom Audience.

WAŻNE: Grupa odbiorców Custom Audience określana jest tylko raz, podczas jej tworzenia. Wszelkie zmiany w danych Kontaktów (np. dodanie tagu, usunięcie tagu, zmiana statusu Mobile Marketing itp.) nie zostaną odzwierciedlone w istniejącej grupie Custom Audience, tzn. raz określona grupa Kontaktów nie podlega aktualizacji (Kontakty nie są na bieżąco dodawane/usuwane).

W pierwszej kolejności wybierz metodę zarządzania Kontaktami.

[B.1] Procesy automatyzacji – wybierz tę opcję, jeśli chcesz dodawać lub usuwać Kontakty w nowej grupie Custom Audience automatycznie, za pośrednictwem Procesów Automatyzacji, korzystając z Akcji: dodaj/usuń Kontakt w grupie Custom Audience >>.

Jeżeli dla danego Kontaktu zajdzie określone wydarzenie lub zostanie spełniony określony warunek, SALESmanago automatycznie wyśle do Facebooka żądanie usunięcia lub dodania (w zależności od sytuacji) danego Kontaktu.

Wybierz pomiędzy Regułą [A] a Workflow [B].

Jeżeli wybierzesz Regułę [A], nastąpi przeniesienie do panelu Reguł Automatyzacji, gdzie możesz utworzyć nową regułę lub edytować już istniejącą.

Czytaj więcej o Regułach Automatyzacji >>

Jeżeli wybierzesz Workflow [B], nastąpi przeniesienie do Listy Workflow, gdzie możesz utworzyć nowy proces Workflow lub edytować już istniejący.

Czytaj więcej o procesach Workflow >>

UWAGA: Jeżeli wybierzesz Regułę [A] lub Workflow [B], zobaczysz komunikat informujący, że w celu wykorzystania nowej grupy Custom Audience w Procesie Automatyzacji musisz ją najpierw zapisać. Na ekranie poniżej:

kliknij OK, aby przejść dalej. W rezultacie nowa grupa Custom Audience zostanie dodana do listy “Grupy odbiorców” (zawsze możesz ją później edytować).

[B.2] Grupa Kontaktów – tutaj możesz zdefiniować ręcznie – na podstawie segmentów, selektorów i filtrów – jakie Kontakty zostaną dodane do nowej grupy Custom Audience.

Czytaj więcej o segmentach i selektorach >> oraz filtrach >> Kontaktów

Po dokonaniu odpowiednich wyborów możesz kliknąć na Przelicz [A], aby zobaczyć, ile Kontaktów zostanie dodanych do nowej grupy.

Następnie kliknij [B], aby dodać wybrane Kontakty do nowej grupy Custom Audience.

Po zdefiniowaniu wszystkich ustawień, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu kreatora.


2. Ważne informacje

  • Mechanizm Custom Audience oparty jest na dopasowywaniu adresów e-mail i numerów telefonu. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku z adresem e-mail innym niż ten w bazie danych SALESmanago, Kontakt może zostać dopasowany na podstawie numeru telefonu, pod warunkiem, że numer telefonu na koncie Facebook jest taki sam jak ten na platformie SALESmanago.
  • Minimalna wielkość: Aby grupa Custom Audience była dostępna, musi zawierać co najmniej 1.000 Kontaktów.
  • Status dostępności: Nowo utworzona grupa Custom Audience może być niedostępna, na co wskazuje status w kolumnie Dostępność na liście “Grupy odbiorców”:

Wynika to z faktu, że nowa grupa musi zostać odpowiednio przetworzona po stronie Facebooka. Powinna jednak wkrótce stać się dostępna (czas oczekiwania, niezależny od SALESmanago, to 6-24 h).

  • Szacunkowa wielkość: Po utworzeniu grupy Custom Audience możesz sprawdzić jej szacunkową wielkość na liście “Grupy odbiorców” (Social Media → Custom Audience – dół strony). Jeżeli grupa jest dostępna i gotowa do użycia, w kolumnie Dostępność zobaczysz następujący status:

a wartość w kolumnie Szacunkowa wielkość odpowiadać będzie przybliżonej wielkości grupy. Może się jednak zdarzyć, że wskazywana w tej kolumnie wartość będzie wynosić „-1”.

UWAGA: Jeżeli szacunkowa wielkość grupy Custom Audience wynosi -1, oznacza to, że po stronie Facebooka wystąpił błąd w obliczeniach i uzyskanie szacunkowej wielkości od Facebooka było niemożliwe. Taka grupa Custom Audience jest gotowa do użycia, jednak nie będziesz w stanie sprawdzić jej szacunkowej wielkości.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023