Dodaj Custom Audience

Przy integracji z Facebook Ads możemy stworzyć tak zwaną grupę odbiorców Custom Audience. Istnieje możliwość stworzenia nowej grupy lub wybrania już istniejącej.

WAŻNE: Mechanizm działania funkcjonalności Custom Audience polega na dopasowywaniu adresów e-mail użytkowników oraz numerów telefonów, np. kiedy użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku na innym adresie niż ten, który znajduje się w bazie SALESmanago, kontakt może zostać dopasowany na podstawie numeru telefonu, jeżeli numer podany na Facebooku i w bazie są takie same.

WAŻNE: Aby móc tworzyć lub edytować Custom Audience ważne jest połączenie SALESmanago z Facebook Ads. Więcej informacji jak autoryzować integrację znajduje się tutaj >> 

Przejdź do Social Media => Custom Audience => Dodaj Custom Audience


Następnie należy podać:

[1] Nazwa – dodajemy nazwę custom audience, którą będziemy mogli użyć do identyfikacji custom audience w systemie lub wybrać istniejącą grupę, do której chcemy dodać lub usunąć kontakty znajdujące się w SALESmanago (pole obowiązkowe do uzupełnienia).

[2] Opis – podajemy krótki opis Custom Audience.

[3] Link opt-out –  można w wygenerować na stronie Facebooka link opt-out link zawierający treść, która pojawi się użytkownikowi, który wyłączy reklamę na Facebooku.

[4] Konto reklamowe – jeżeli mamy autoryzowane więcej kont możemy wybrać do którego konta zamierzamy przypisać Custom Audience lub z którego konta chcemy edytować grupę (pole obowiązkowe do uzupełnienia).

[5] Reguły automatyzacji – można dodać kontakty do Custom Audience za pomocą scenariuszy (wybieramy jeden). Wybierając tą opcję kontakty będą dodawane / usuwane automatycznie z custom audience, w momencie spełnienia zdefiniowanego zdarzenia (mechanizm ten działa na podstawie mechanizmu reguł automatyzacji).

Uwaga: Minimalna liczba kontaktów w grupie Custom Audience wynosi 100.

Możemy również użyć drugiego sposobu dodawania Custom Audience, za pomocą zarządzania ręcznego.

[6] Zarządzanie ręczne – w tym miejscu możemy wybrać grupę kontaktów, która automatycznie zostanie wysłana do Custom Audience. W ten sposób możemy określić grupę kontaktów, która ma zostać dodana do Custom Audience lub usunięta (jeśli kontakty pokryją się z tymi, które są już w stworzonej wcześniej custom audience).

[7] Dodaj użytkowników – za pomocą reguł automatyzacji możemy w prosty sposób dodawać oraz usuwać grupę Custom Audience, wykonywać taką akcję równolegle lub np. tylko usuwać Custom Audience [8]. Jeżeli chcemy rozbudować grupę możemy to ustawić w regułach automatyzacji. W tym celu wybieramy z menu Procesy Automatyzacji -> Dodaj nową regułę.

WAŻNE: określenie grupy kontaktów odbywa się na tej samej zasadzie co np. określanie grupy adresatów do wysyłki wiadomości.

pol

[6a] Wprowadź adresatów.

[6b] Wyklucz adresatów.

Więcej na temat adresowania wysyłki kliknij tutaj >>

[7] Zapisz – kliknij aby zapisać zmiany ale dalej pozostać w zakładce edycji.

[8] Zapisz i zamknij – zapisz zmiany i zamknij kreator Custom Audience.