Akcje

Akcje w regułach automatyzacji są wykonywane dla kontaktów, które spełnią założenia postawione w regułach automatyzacji. Poznaj dokładnie sposób działania każdej z akcji.


AKCJE W REGUŁACH AUTOMATYZACJI
Poznaj ogólną zasadę działania akcji oraz szczegółowy opis każdej z dostępnych możliwości. Pamiętaj o możliwości ustawienia akcji „Jeśli NIE”, które zostać uruchomione, w momencie gdy kontakt nie spełni założeń zawartych w warunkach.

Dodawanie nowej reguły automatyzacji – typy akcji
Akcja: wyślij e-mail do kontaktu
Akcja: wyślij alert do użytkownika
Akcja: wyślij wiadomość SMS do kontaktu
Akcja: wyślij wiadomość VMS do kontaktu
Akcja: dodaj tag do kontaktu
Akcja: usuń tag od kontaktu
Akcja: dodaj scoring do tagu
Akcja: dodaj scoring do kontaktu
Akcja: ustaw scoring
Akcja: dodaj kontakt na etap kampanii
Akcja: usuń kontakt z kampanii
Akcja: zmień stan kontaktu
Akcja: dodaj notatkę
Akcja: dodaj zadanie dla użytkownika
Akcja: dodaj/zmień szczegół kontaktu
Akcja: ustaw nowego właściciela/współwłaściciela
Akcja: dodaj/usuń kontakt w grupie Custom Audiences
Akcja: wykryj płeć
Akcja: losuj nowego właściciela z grupy użytkowników
Akcja: generuj kupon dla kontaktu
Akcja: uruchom inną regułę automatyzacji
Akcja: wyświetl personalizowany baner
Akcja: wyślij do Zapier
Akcja: Wyślij email po porzuconym koszyku
Akcja: Wyślij email z ostatnio oglądanymi produktami
Akcja: Wyślij e-mail z rekomendacją produktową
Akcja: Zapisz kontakt do wysyłek
Akcja: Wyślij powiadomienie web push
Akcja: Wyślij informacje na temat uruchomionej reguły
Akcja: Wyślij kontakt do Focus Telecom

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas