Zarządzaj kontaktami: Dodaj/usuń szczegół kontaktu

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Dodaj/usuń szczegół kontaktu pozwala na przypisywane nowych, bądź usuwanie istniejących już szczegółów na karcie kontaktu. Detale znajdują się w zakładce SZCZEGÓŁY na karcie kontaktu. Dodawane są podczas importu bazy lub przy zapisie przez formularz systemowy / formularz zintegrowany przez API.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj/usuń szczegół kontaktu zaznaczoną na pnowyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Dodaj detal kontaktu – zaznacz opcję, jeśli chcesz dodać szczegół kontaktu.

[2] Nazwa szczegółu – należy podać nazwę szczegółu.

[3] Wartość szczegółu – należy podać wartość dla szczegółu (np. dla nazwy szczegółu „Rozmiar buta” należy podać wartość liczbową np. 42).

[4] Usuń szczegół kontaktu – zaznacz opcję, jeśli chcesz usunąć szczegół kontaktu.

[5] Nazwa detalu – należy podać nazwę szczegółu, który chcesz usunąć.

Potwierdź wykonanie akcji przyciskiem Wykonaj akcje, który znajduje się na dole listy akcji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808