Raport zdarzeń zewnętrznych

W SALESmanago możesz generować raporty z danymi o zdarzeniach zewnętrznych dla wybranych kontaktów.

Przejdź do Raporty → Konwersje i Zachowania


 

zz1PL

[1] Zdarzenia zewnętrzne – wybierz typ raportu.

[2] Wyślij raport do – domyślnie raport jest wysyłany na adres email zalogowanego użytkownika.

[3] W kopii CC możesz dodać inne adresy email, które również otrzymają raport. Możesz wprowadzić więcej niż jeden adres (rozdzielone przecinkami).

[4] Kontakty –  wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany dla tych kontaktów.

[5] Pomiń kontakty – wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany z wyłączeniem tych kontaktów.

[6] Typ zdarzenia zewnętrznego – wybierz typ zdarzenia, dla którego chcesz wykonać analizę. Dostępne zdarzenia to m.in. koszyk (dodanie produktu do koszyka), zakup (dokonanie zakupu), wizyta (wejście na monitorowaną stronę), rozmowa telefoniczna.

[7] Dla detalu – wybierz typ detalu, dla którego chcesz wykonać analizę.

[8] Data – wprowadź datę początkową i końcową, żeby ograniczyć raport do określonego przedziału czasowego.

[9] Nazwa raportu – wprowadź nazwę raportu.

Teraz kliknij Generuj raport. System zacznie przetwarzać dane. Kiedy analiza dobiegnie końca, raport znajdziesz na liście Raporty i analizy poniżej.

WSKAZÓWKA: SALESmanago przypisuje też domyślne nazwy dla raportów, zależnie od ich typu.

W tabeli Raporty i analizy raport będzie wyświetlony pod nazwą EXT_EVENT.

common2PL

Kliknij Otwórz obok wybranego raportu, żeby zapoznać się z wynikami.

ANALIZA RAPORTU: ZDARZENIA ZEWNĘTRZNE

zz3PL

Raport zaczyna się od podstawowych statystyk na temat zbioru danych, m.in.informację o ograniczeniu danych według daty, kontaktach biorących udział w analizie i kontaktach wykluczonych.

[10] Zdarzenia zewnętrzne – występujące dla wybranych kontaktów zdarzenia zewnętrzne według Typu oraz dane na temat Wartości powiązanej transakcji (minimalna, maksymalna, średnia, mediana, suma).

[11] Zdarzenia zewnętrzne pogrupowane według detali – występujące dla wybranych kontaktów zdarzenia zewnętrzne pogrupowane według wybranych detali. 

[12] Zdarzenia zewnętrzne dla klientów – występujące dla wybranych klientów zdarzenia zewnętrzne według Typu oraz dane na temat Wartości powiązanej transakcji (minimalna, maksymalna, średnia, mediana, suma).

[13] Zdarzenia zewnętrzne dla klientów pogrupowane według detali – występujące dla wybranych klientów zdarzenia zewnętrzne pogrupowane według wybranych detali. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808