Raporty miesięczne z wykorzystania systemu

Raporty miesięczne stanowią podsumowanie Twoich działań na platformie SALESmanago. Dzięki swojej przejrzystości umożliwiają szybkie zweryfikowanie wyników osiąganych w danym obszarze w systemie. Są czytelne i wygodne, gdyż zawierają wszystkie niezbędne informacje w zasięgu ręki, nie musisz się logować do systemu, aby wygenerować taki raport. Raporty zazwyczaj pojawiają się w pierwszy dzień miesiąca.

Korzyści:

  • możliwość zestawienia i analizowania comiesięcznych raportów w celu podniesienia efektywności działań marketingowych
  • brak konieczności logowania się do systemu ponieważ raporty przychodzą prosto na skrzynkę odbiorczą
  • propozycja wykorzystania modułów z których jeszcze nie korzystasz

Poniżej znajduje się przykładowy raport wygenerowany dla biura podróży.

 

By ustawić wysyłkę raportów:

Przejdź do USTAWIENIA => INNE => RAPORTY


Po przejściu do zakładki z raportami wprowadź następujące ustawienia:

[1] Aktywuj: wysyłanie raportów jest aktywne – po zaznaczeniu tej opcji uruchomisz wysyłkę comiesięcznych raportów na główny adres e-mail.

[2] Dodaj e-maile, które także otrzymają raporty – oprócz wysyłki raporty na domyślny adre e-mail, możesz ustawić wysyłkę raportu na inne adresy. Wprowadź je, a każdy kolejny oddziel przecinkiem.

[3] Zapisz – kliknij, kiedy wprowadzisz już wszystkie ustawienia.

Raport jest podzielony na sekcje. Na samym początku pojawiają się dwie sztandarowe: Analityka bazy oraz Wizyty na stronie. Podsumowują one przyrost nowych kontaktów w bazie oraz przedstawiają ogólny stan liczbowy kontaktów w systemie. Oprócz tego raport przedstawia statystykę wizyt kontaktów anonimowych oraz monitorowanych na stronie internetowej.

Poniżej znajdują się moduły z których korzysta firma. Pierwszym z nich jest E-mail marketing, w którym pojawiają się trzy podsekcje: statystyki wiadomości (z wysłanych wiadomości, średni wskaźnik otwarć wiadomość, średni wskaźnik klikalności oraz współczynnik kliknięć do otwarć), wiadomości z najwyższym wskaźnikiem otwarć wiadomości oraz wiadomości z najwyższym wskaźnikiem klikalności. Wyświetlane są tytuły takich mailingów, daty ich wysyłki oraz wyszczególniony jest dany wskaźnik oraz jego wartość jaką osiągnęły wiadomości.

Następnie przeanalizowany został moduł Mobile Marketing, znajdują się w nim informacje na temat kampanii SMS, które zostały wdrożone w danym miesiącu, ile wiadomości z nich zostało wysłanych oraz dostarczonych.

W sekcji Website Marketing możesz odnaleźć informacje na temat tego ile zostało wyświetlonych formularzy Web Push oraz ile zgód uzyskano w danym miesiącu, a także ile wysłano powiadomień Web Push, ile z nich zostało wyświetlonych, a ile klikniętych.

W ostatniej sekcji Procesy automatyzacji znajdują się informacje na temat tego ile zostało uruchomionych reguł. Znajduje się analityka wiadomości wysłanych z reguł i obliczany jest dla nich wskaźnik otwartć, klikalności a także współczynnik kliknięć do otwarć. W ostatniej podsekcji znajdują się nazwy trzech najczęściej uruchamianych reguł a także informacja na temat tego ile razy dana reguła została uruchomiona. Dodatkowo, w tej sekcji można znaleźć szczegółowe statystyki procesów Workflow oraz analitykę wysłanych emaili z porzuconym koszykiem oraz emaili dynamicznych.

Pod koniec każdego raportu znajduje się sekcja modułu, którego jeszcze nie używasz na platformie. Klikając Dowiedz się więcej zostaniesz przekierowany do systemu,  gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystać moduł i co możesz uzyskać w efekcie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023