Raport analityki konwersji

W SALESmanago możesz przeprowadzić analizę konwersji dla wybranych kontaktów i wygenerować raport z wynikami.

Przejdź do Raporty → Konwersje i Zachowania


ak1PL

[1] Analityka konwersji – wybierz typ raportu.

[2] Wyślij raport do – domyślnie raport jest wysyłany na adres email zalogowanego użytkownika.

[3] W kopii CC możesz dodać inne adresy email, które również otrzymają raport. Możesz wprowadzić więcej niż jeden adres (rozdzielone przecinkami).

[4] Kontakty –  wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany dla tych kontaktów.

[5] Pomiń kontakty – wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany z wyłączeniem tych kontaktów.

[6] Data – wprowadź datę początkową i końcową, żeby ograniczyć raport do określonego przedziału czasowego.

[7] Przeszukuj – zdefiniuj zakres analizy przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Możesz przeszukać następujące dane: Wizyty, Media Społecznościowe, Reklamy, Kampanie email, Emaile wysłane z reguł automatyzacji, dane UTM, Zdarzenia i Zdarzenia zewnętrznych.

[8] Cel – określ cel przez zaznaczenie jednej z opcji. Następne pole umożliwi wybranie konkretnego zdarzenia zewnętrznego lub etapu w lejku.

[9] Typ zdarzenia zewnętrznego/Etap w lejku – wybierz typ zdarzenia lub etap w lejku, dla którego chcesz wykonać analizę. Dostępne zdarzenia to m.in. koszyk (dodanie produktu do koszyka), zakup (dokonanie zakupu), wizyta (wejście na monitorowaną stronę), rozmowa telefoniczna.

[10] Kwota – zdefiniuj zakres kwoty powiązanej z konwersją, który chcesz poddać analizie.

[11] Nazwa raportu – wprowadź nazwę raportu.

Teraz kliknij Generuj raport. System zacznie przetwarzać dane. Kiedy analiza dobiegnie końca, raport znajdziesz na liście Raporty i analizy poniżej.

WSKAZÓWKA: SALESmanago przypisuje też domyślne nazwy dla raportów, zależnie od ich typu.

W tabeli Raporty i analizy raport będzie wyświetlony pod nazwą CONVERSION_ANALYSIS.

common2PL

Kliknij Otwórz obok wybranego raportu, żeby zapoznać się z wynikami.

ANALIZA RAPORTU: ANALITYKA KONWERSJI

ak3PL

Raport zaczyna się od podstawowych statystyk na temat zbioru danych, m.in.informację o ograniczeniu danych według daty, kontaktach biorących udział w analizie i kontaktach wykluczonych.

Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy między pięcioma najistotniejszymi z rozpoznanych ścieżek konwersji

[12] Kliknij tę ikonę, żeby wydrukować lub pobrać wykres.

[13] Raport zdarzeń – podsumowanie wyników konwersji dla ścieżek konwersji wyświetlonych na wykresie. Każdemu zdarzeniu w tabeli odpowiadają wartości. 

  • konwersja wspomagana – jaki pośredni wpływ na konwersję miało to źródło ruchu na stronie. Jako kanały wspomagające liczone są te, które pojawiły się na ścieżce konwersji przed interakcją końcową. 
  • konwersja kończąca – jaki bezpośredni wpływ na konwersję miało to źródło ruchu na stronie. Kanały ostatniej interakcji przed konwersją. 
  • wartość wspomagana – łączna wartość powiązana z tymi konwersjami. Wspomagane i ostatnie konwersje mogą być liczone podwójnie. Na przykład, jeśli jedna osoba dokona dwóch konwersji, wówczas wszystkie interakcje kanału znajdujące się na obu ścieżkach konwersji będą liczone dla obu konwersji.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808