Raport zachowania grupy kontaktów

W SALESmanago możesz generować raporty na temat zachowania grup kontaktów. Aby to zrobić:

 

Przejdź do Raporty → Konwersje i Zachowania


zgk1PL

[1] Zachowanie grupy kontaktów – wybierz typ raportu.

[2] Wyślij raport do – domyślnie raport jest wysyłany na adres email zalogowanego użytkownika.

[3] W kopii CC możesz dodać inne adresy email, które również otrzymają raport. Możesz wprowadzić więcej niż jeden adres (rozdzielone przecinkami).

[4] Kontakty –  wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany dla tych kontaktów.

[5] Pomiń kontakty – wpisz nazwy, adresy email lub tagi przypisane do kontaktów. Raport zostanie wygenerowany z wyłączeniem tych kontaktów.

[6] Data – wprowadź datę początkową i końcową, żeby ograniczyć raport do określonego przedziału czasowego.

[7] Nazwa raportu – wprowadź nazwę raportu.

Teraz kliknij Generuj raport. System zacznie przetwarzać dane. Kiedy analiza dobiegnie końca, raport znajdziesz na liście Raporty i analizy poniżej.

WSKAZÓWKA: SALESmanago przypisuje też domyślne nazwy dla raportów, zależnie od ich typu.

W tabeli Raporty i analizy raport będzie wyświetlony pod nazwą BASIC.

common2PL

Kliknij Otwórz obok wybranego raportu, żeby zapoznać się z wynikami.

ANALIZA RAPORTU: ZACHOWANIE GRUPY KONTAKTÓW

zgk3PL

Raport zaczyna się od podstawowych statystyk na temat zbioru danych, m.in.informację o ograniczeniu danych według daty, kontaktach biorących udział w analizie i kontaktach wykluczonych.

[8] Źródła wizyt – informacja o tym, skąd kontakty z grupy weszły na monitorowaną stronę oraz ilość unikalnych wejść z tych źródeł.

[9] Wyszukiwane frazy – frazy najczęściej wyszukiwane przez odwiedzających stronę, które doprowadziły ich bezpośrednio do strony.

[10] Analityka UTM dla rozpoznanych kontaktów – wyświetla cztery zmienne na podstawie parametrów UTM przypisanych do zidentyfikowanych kontaktów. Dowiedz się więcej >>

  • Źródło – zmienna utm_source określa wyszukiwarkę, nazwę newslettera lub inne źródło z którego rozpoznane kontakty pojawiają się na monitorowanej stronie
  • Medium – zmienna utm_medium określa medium, takie jak (np. newsletter, banner lub reguła) z którego kontakty przeszły na monitorowaną stronę
  • Kampania – zmienna utm_campaign służy do analizy słów kluczowych, umożliwia identyfikację określonej promocji produktu lub kampanii strategicznej
  • Wizyty – liczba wizyt zidentyfikowanych po parametrze UTM

[11] Kliknięte linki – lista najczęściej występujących URL, które bezpośrednio doprowadziły kontakty do strony.

[12] Wysłane emaile – lista emaili wysłanych do kontaktów należących do tej grupy + statystyki osobno dla każdego mailingu (ilość wiadomości wysłanych, otwartych i klikniętych)

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808