Słownik pojęć

 • API – jest to mechanizm, dzięki któremu programy komputerowe komunikują się między sobą. System SALESmanago posiada otwarte API, oznacza to, że klienci mogą dowolnie integrować system SALESmanago z innym zewnętrznym systemem np. gdy pracują na jednym CDP. Dodatkowo API umożliwia dodawanie lub modyfikowanie kontaktów, eksport danych, przesyłanie zdarzeń zewnętrznych (zakup, porzucony koszyk, itp.), dodawanie kuponów,  dodawanie i modyfikowanie lejków sprzedażowych, zarządzanie listą wysyłkową, czy wysyłanie e-maili.
  >>Dokumentacja API SALESmanago

 • atrybut – jest to znacznik występujący w strukturze e-maila, który jest zastępowany spersonalizowaną treścią. W SALESmanago atrybuty używane są do zamieszczania spersonalizowanych elementów w e-mailach lub na stronie internetowej na podstawie danych zebranych na kartach kontaktu, np. wprowadzając atrybut $name$ w powitaniu e-maila, zostanie on zastąpiony imieniem użytkownika, do którego zostanie wysłany e-mail.
  >>Personalizacja wiadomości e-mail i komunikatów wyświetlanych na stronie

 • CFCR – (ang. Contact Form Conversion Rate) to stosunek pozyskanych kontaktów do liczby wyświetleń formularza wyrażony w procentach.

 • CTOR –  (ang. Click To Open Rate) to współczynnik pokazujący stosunek ilości unikalnych kliknięć wiadomości do ilości unikalnych otwarć wiadomości wyrażony w procentach.

 • CTR – (ang. Click Through Rate) to tzw. współczynnik klikalności, który pokazuje stosunek ilości unikalnych kliknięć wiadomości do ilości wysłanych wiadomości wyrażony w procentach (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek).

 • domena – składa się z nazwy oraz z rozszerzenia, przykładem domeny może być: www.domena.pl. W systemie SALESmanago będziesz pytany o domenę podczas dodawania feedów produktowych lub tworzenia e-maili dynamicznych, gdzie domena Twojego sklepu, z którego produkty będą dodawane do e-maila, będzie jedną z kluczowych informacji.

 • konwersja – jest to wykonanie przez użytkownika oczekiwanej akcji, np. zakupu towaru, rejestracji poprzez formularz, pobrania pliku itp.

 • Lead Nurturing – to cykl wiadomości wysyłanych do kontaktów najczęściej w celach edukacyjnych, by pokazać zakres działania firmy lub informacji na temat oferowanych produktów i usług. W ten sposób kontakty są przygotowywane do skorzystania z tych usług. Cykl może składać się z 3 wiadomości przygotowanych wcześniej i wysyłanych z dwudniowym odstępem.
  >>Kreator Lead Nurturing w SALESmanago

 • miękka zwrotka – następuje, gdy dostarczenie wiadomości e-mail jest niemożliwe. Przy miękkich zwrotkach powód niedostarczenia wiadomości do klienta jest tymczasowy (np. odbiorca ma pełną skrzynkę). Przy kolejnej próbie wysyłki wiadomość może zostać wysłana prawidłowo.

 • OR – (ang. Open Rate) to tzw. współczynnik otwieralności, pokazujący stosunek ilości unikalnych otwarć wiadomości do ilości wiadomości wysłanych wyrażony w formie procentowej (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek).

 • opt-in – jest to status przypisywany kontaktom, które zapisały się na subskrypcję. W systemie SALESmanago rozróżniamy status opt-in email, co oznacza, że można wysyłać wiadomości e-mail do kontaktu. Oprócz tego przyznawany jest również status opt-in phone, który oznacza, że kontakt jest zapisany na otrzymywanie wiadomości SMS. Na karcie kontaktu klient z takim statusem jest oznaczony zieloną kropką.

 • opt-out – jest to status przypisywany kontaktom, które wycofały subskrypcję. W systemie SALESmanago rozróżniamy status opt-out email, co oznacza, że nie można wysyłać wiadomości e-mail do kontaktu. Oprócz tego przyznawany jest również status opt-out phone, który oznacza, że kontakt jest wypisany z otrzymywania wiadomości SMS. Na karcie kontaktu klient z takim statusem jest oznaczony pomarańczową kropką.

 • placeholder – to tekst zastępczy, który pojawia się w polu, aby podpowiedzieć użytkownikowi, jak je wypełnić, np. w formularzu w polu miejsce zamieszkania może pojawić się napis „Warszawa”, jest to przykładowy tekst, który użytkownik powinien zastąpić jego miejscem zamieszkania.

 • selektor – jest to znacznik, który służy do wskazania danej grupy kontaktów; jest stosowany podczas adresowania wysyłek (np. phoneoptedin określa kontakty, które są zapisane na otrzymywanie smsów) a także jest przydatny w ogólnym, masowym zarządzaniu kontaktami (np. jeśli chcesz uruchomić regułę dla grupy kontaktów, przypisać kontakty do danego etapu w lejku, usunąć kontakty itp.).
  >>Selektory do adresowania wysyłek 

 • superuser – może wykonywać wszystkie operacje dostępne w systemie (np. dodawanie innych użytkowników) i dowolnie konfigurować aplikację dla innych użytkowników i/lub ma pełny dostęp do danych kontaktów zgromadzonych w aplikacji oraz do statystyk wszystkich kampanii email wysyłanych z systemu. Jest to określenie dla konta które ma zarówno uprawnienia Admina jak i Managera.
  >>Tworzenie i zarządzanie kontami w SALESmanago

 • szczegóły – to niestandardowe informacje o użytkowniku, które można dodać na karcie kontaktu. Szczegóły na karcie kontaktu to kolejny sposób na posegregowanie bazy, personalizowanie wiadomości e-mail, czy filtrowania kontaktów. Należy pamiętać, że jest limit do 225 znaków dla nazwy oraz wartości szczegółu. Przykładowe szczegóły: rozmiar buta, ulubiony kolor, itp.
  >>Sposoby dodawania i przypisywania szczegółów

 • szczegóły ze słownika – to dodatkowe informacje o kontaktach do wykorzystania przy tworzeniu reguły automatyzacji z nadchodzącą datą lub do wysyłki e-maili cyklicznych. Szczegół ze słownika można dodać ręcznie na karcie kontaktu lub przez API; do uzupełnienia nazwy oraz wartości szczegółu można użyć maksymalnie 225 znaków.
  >>Słownik szczegółów

 • tag  – w systemie SALESmanago tagi służą do segmentowania bazy kontaktów. Dzięki tagom bazę można posegregować np. ze względu na zainteresowania kontaktów, aktywność na stronie, płeć, czy sposób pozyskania kontaktu. Możesz używać tagów również jako selektora do adresowania działań wobec kontaktów (np. do wysyłania wiadomości e-mail). Lista tagów przypisanych do danego użytkownika widnieje na karcie kontaktu. Nazwy tagów należy pisać wielkimi literami. Nie można stosować znaków diakrytycznych oraz spacji, a każdy dodawany tag oddzielamy przecinkami. Nazwa tagu może składać się maksymalnie ze 125 znaków. Przykładowe tagi: ZAINTERESOWANI_KLIENCI_2018, POTENCJALNI_KLIENCI, KAMPANIA_WIN_BACK Więcej informacji

 • twarda zwrotka  – to wiadomość e-mail w formie autoresponderu wysłana przez serwer pocztowy do nadawcy informująca o niemożliwości dostarczenia wiadomości e-mail. Powodem może być np. niepoprawnie wprowadzony lub nieistniejący adres e-mail.

 • URL – jest to adres internetowy, który służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie, np. http://domena.pl/info/pricing.htm?. Natomiast w SALESmanago, gdy zostaniesz poproszony o podanie adresu URL (np. w kreatorze macierzy segmentacji) należy podać tę część adresu: /info/pricing.htm?

 • UTM – to parametry, które pomagają w mierzeniu efektywności kampanii reklamowych z różnych źródeł i mediów kierujących do strony internetowej.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024