Tworzenie i zarządzanie kontami użytkownika

W SALESmanago możesz tworzyć konta użytkownika o różnych uprawnieniach w obrębie jednego głównego konta aplikacji. Dzięki temu możesz jasno ustalić dostęp do funkcji i danych, jaki mają poszczególni użytkownicy.

Użytkownicy mogą:

 • Logować się do aplikacji poprzez użycie osobnych adresów email.
 • Korzystać z systemu jednocześnie z innymi użytkownikami.
 • Mieć przydzieloną osobną grupę kontaktów.
 • Mieć różny poziom uprawnień dostępu do aplikacji.
 • Współdzielić dane w aplikacji.
 • Prowadzić samodzielnie działania w obrębie swojego konta.

WAŻNE: Szablony email i reguły automatyzacji są przypisane bezpośrednio do użytkownika, który je stworzył. Oznacza to, że są widoczne i działają tylko dla kontaktów, których ten użytkownik jest ich właścicielem lub współwłaścicielem. Jednak większość danych w systemie posiada opcję Współdzielenia z innymi użytkownikami. Więcej o współdzieleniu danych>>

♦ Żeby reguły automatyzacji działały dla wszystkich kontaktów w bazie danych, przy tworzeniu reguły automatyzacji zaznacz opcję Współdziel regułę.

♦ Żeby inni użytkownicy mogli uzyskać dostęp do szablonu email, przy jego tworzeniu zaznacz opcję Współdzielenie szablonu. Pozostali użytkownicy będą mogli wyświetlać szablon lub kopiować go (kopia zostaje przypisana do nowego użytkownika). 

Żeby zarządzać kontami, przejdź do Ustawienia → Użytkownicy.

menuPL

Otworzy się okno, w którym możesz zobaczyć istniejących użytkowników. Każdy użytkownik może mieć przypisany obraz, imię i nazwisko, adres email oraz typ użytkownika (określający zakres uprawnień).

main1PL

[1] Pasek wyszukiwania – wpisz fragment adresu email, żeby znaleźć konkretnego użytkownika.

[2] Utwórz nowe konto użytkownika – kliknij ten przycisk, żeby przejść do tworzenia nowego konta użytkownika

[3] Karta użytkownika głównego – jest to pierwszy użytkownik dodany na tym koncie aplikacji. To konto użytkownika można edytować, ale nie można go usunąć.

[4] Karta użytkownika – tak wyświetli się każde konto użytkownika w systemie. Konta użytkownika można edytować albo usuwać.

Tworzenie/Edycja konta użytkownika

Ustawianie konta użytkownika składa się z trzech etapów. Poniżej możesz zobaczyć jak przez nie przejść krok po kroku.

newuserPL

[1] Imię użytkownika

[2] Nazwisko użytkownika

[3] Adres e-mail – którego użytkownik będzie używał do logowania się do systemu. Na ten adres będą wysyłane alerty i raporty utworzone przez tego użytkownika.

WAŻNE: Dla jednego adresu email można założyć tylko jedno konto użytkownika. Jeśli konto użytkownika zostanie usunięte, na ten sam adres email nie można założyć ponownie innego konta użytkownika.

[4] Hasło – którego użytkownik będzie używał do logowania się do systemu. Hasło można później zmieniać.

[5] Potwierdź hasło – wpisz hasło jeszcze raz.

[6] Wybierz obraz – grafika, która ułatwi identyfikację użytkownika w systemie.

Kliknij Dalej, żeby przejść do zakładki Uprawnienia.

permissions1PL

Wybierz rolę tego użytkownika. Ze zdefiniowanymi rolami wiążą się domyślne ustawienia uprawnień – ich zakres wyświetli się szczegółowo poniżej. Domyślne uprawnienia ról systemowych są niezmienne, ale konkretnego użytkownika możesz ustawić dowolny zestaw uprawnień i zapisać go.

 • ADMINISTRATOR – może wykonywać wszystkie operacje dostępne w systemie (np. dodawanie innych użytkowników) i dowolnie konfigurować aplikację dla innych użytkowników.
 • MANAGER  ma pełny dostęp do danych kontaktów zgromadzonych w aplikacji oraz do statystyk wszystkich kampanii email wysyłanych z systemu.
 • SPRZEDAWCA – ma dostęp do CRM oraz podstawowej analityki.
 • MARKETER  ma dostęp do większości funkcji programu, jednak dostęp do funkcji administracyjnych jest ograniczony.
 • OPERATOR WYSYŁKI – może wysyłać masowe wiadomości z systemu. Nie ma dostępu do karty kontaktu ani do listy kontaktów. Może adresować wysyłkę po otrzymaniu od innego użytkownika po jakiej danej (np. po tagu) wybrać adresatów.
 • UŻYTKOWNIK  ma dostęp do większości funkcji programu i ograniczony dostęp do funkcji administracyjnych. Może wykonać większość akcji w obrębie przypisanych do siebie kontaktów.

SZCZEGÓŁOWA LISTA UPRAWNIEŃ W ROLACH (tabela) >>

permissions2PL

[1] Ustawienia dostępu – z listy możesz wybrać istniejący zestaw uprawnień dostępu. Jeśli utworzysz nowy zestaw, będzie on dostępny na tej liście.

[2] Zaznacz lub odznacz checkbox, żeby odpowiednio przyznać lub zablokować dostęp do konkretnej funkcji dla tego użytkownika.

Możesz ustawić dostęp dla całego drzewa uprawnień albo zdefiniować dostęp dla każdej funkcji z osobna.

permissions3PL

[3] Jeśli stworzysz nowy zestaw ustawień, możesz go zapisać wpisując nazwę i klikając przycisk Zapisz jako nowe. Odtąd ten zestaw będzie dostępny przy tworzeniu i edycji kont użytkownika.

PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcesz stworzyć konto podobne do Sprzedawcy z dodatkowym dostępem do Testów A/B. Żeby stworzyć taki typ konta, zaznacz rolę Sprzedawca i przewiń w dół do zestawu uprawnień. Checkboxy zapełnią się domyślnymi uprawnieniami Sprzedawcy. Rozwiń kategorię uprawnień Testy i zaznacz checkboxy A/B Wiadomości i A/B/X Treści Dynamicznych. Następnie zapisz zestaw uprawnień np. jako „SprzedawcaAB”.

permissions4PL

[4] Wyłącz możliwość eksportowania kontaktów – utworzone konto będzie miało zablokowane eksportowanie kontaktów w zakładce Import/Eksport Kontaktów.

Kliknij Dalej, żeby przejść do zakładki Podsumowanie.

summary1PL

W tej zakładce możesz przejrzeć wszystkie wprowadzone wcześniej ustawienia. Kliknij Wstecz, żeby wrócić do poprzedniej zakładki, Zapisz, żeby zapisać zmiany albo Anuluj, żeby wyjść z edytora.

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas