Dashboard i analityka

Powiadomienia Web Push to ważny element wielu strategii marketingowych. Składające się z ikony i krótkiego tekstu wiadomości stanowią szybki i skuteczny sposób na komunikację z kontaktami. Analityka powiadomień pozwala na bieżąco kontrolować efektywność działań marketingowych w tym kanale i w razie potrzeby je optymalizować. 

Aby otworzyć Dashboard powiadomień Web Push, należy przejść do

Web Push → Dashboard


Spis treści

 1. Podstawowe informacje
 2. Analityka powiadomień Web Push
 3. Analityka sprzedaży
 4. Analityka formularzy zgody

1. Podstawowe informacje 

Dashboard powiadomień Web Push to kompleksowy panel analityczny, dający wygodny, graficzny podgląd do wskaźników skuteczności w tym kanale. Na Dashboardzie znajdziesz analitykę samych powiadomień, analitykę sprzedaży oraz analitykę formularzy zgody. Dla większej wygody z poziomu Dashboardu możesz też prosto przejść do kreatora powiadomień i kreatora formularzy. 

Dowiedz się jak korzystać z kreatora powiadomień Web Push >>

Dowiedz się jak korzystać z kreatora powiadomień Dynamic Web Push >>

Dowiedz się jak korzystać z kreatora formularzy zgody >>

Na Dashboardzie znajdziesz analitykę ogólną, dotyczącą wszystkich powiadomień i wszystkich formularzy. Aby sprawdzić statystyki pojedynczego powiadomienia lub formularza, przejdź odpowiednio do listy powiadomień lub listy formularzy zgody i z tego poziomu przejdź do Analityki.

Czytaj więcej o liście powiadomień Web Push >>

Czytaj więcej o liście formularzy zgody >>

Zakres czasowy analityki – możesz wybrać, jaki zakres czasowy chcesz przeanalizować. Z rozwijanego menu wybierz interesującą cię opcję. 


2. Analityka powiadomień Web Push

Pierwszą grupą statystyk na Dashboardzie powiadomień Web Push jest analityka powiadomień.

 • Wysłane powiadomienia – liczba wysłanych powiadomień,
 • Wyświetlone powiadomienia – liczba wyświetlonych powiadomień,
 • Kliknięte – liczba klikniętych powiadomień wraz z współczynnikiem klikalności powiadomień (CTR),
 • Wykres Analityki Powiadomień Web Push – graficzne przedstawienie analityki powiadomień z podziałem na wybrane wskaźniki. Na wykresie masz możliwość płynnego przełączania widoku w zależności od interesującego cię wskaźnika skuteczności (Wysłane, Wyświetlone, Kliknięte, CTR),

[1] Zmiana typu wykresu – możesz też wejść w ustawienia wykresu i zmienić typ [2] z liniowego na słupkowy lub odwrotnie. Aby zachować wybrane ustawienie, kliknij Zapisz [3].

 • Wykres zaangażowania w wysłane powiadomienia – na wykresie pokazany stosunek procentowy pomiędzy kolejnymi etapami zaangażowania w powiadomienia. Sprawdzisz tu, jaki procent wysłanych powiadomień zostało wyświetlonych i ile procent wyświetlanych powiadomień zostało klikniętych.

3. Analityka sprzedaży

W Analityce sprzedaży znajdziesz dane dotyczące wpływu powiadomień Web Push na sprzedaż.

 • Suma sprzedaży – suma sprzedaży wspomaganych w kanale Web Push (ogólnie) wraz z oznaczeniem, jaki udział ma ta wartość w całości sprzedaży w sklepie,
 • Suma sprzedaży (last click) – suma sprzedaży wspomaganych wspomaganych w kanale Web Push (na zasadzie last click) wraz z oznaczeniem, jaki udział ma ta wartość w całości sprzedaży w sklepie,
 • Liczba transakcji – liczba transakcji wspomaganych w kanale Web Push (ogólnie) wraz z oznaczeniem, jaki udział ma ta wartość w całości sprzedaży w sklepie,
 • Liczba transakcji (last click) – liczba transakcji wspomaganych w kanale Web Push (na zasadzie last click) wraz z oznaczeniem, jaki udział ma ta wartość w całości sprzedaży w sklepie.

4. Analityka formularzy

Ostatnią grupą statystyk na Dashboardzie powiadomień Web Push jest analityka formularzy zgody. Możesz też szybko przejść do kreatora formularzy zgody [1].

Dowiedz się jak korzystać z kreatora formularzy zgody >>

 • Liczba zgód (całkowita) – liczba wszystkich wyrażonych zgód z podziałem na kontakty monitorowane i anonimowe,
 • Liczba odrzuconych zgód (całkowita) – liczba wszystkich odrzuconych formularzy zgody z podziałem na kontakty monitorowane i anonimowe,
 • Liczba wyświetleń (w wybranym okresie) – liczba wszystkich wyświetleń formularzy zgody w analizowanym okresie z podziałem na kontakty monitorowane i anonimowe,
 • Nowo zapisane (w wybranym okresie) – liczba wszystkich kontaktów, które wyraziły swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push, które pojawiły się w analizowanym okresie, z podziałem na kontakty monitorowane i anonimowe,
 • Nowo wypisane (w wybranym okresie) – liczba wszystkich kontaktów, które wycofały swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push w analizowanym okresie z podziałem na kontakty monitorowane i anonimowe,
 • Wykres Analityka kontaktów – graficzne przedstawienie analityki formularzy zgody z podziałem na wybrane wskaźniki. Na wykresie masz możliwość płynnego przełączania widoku w zależności od interesującego cię wskaźnika (Wszystkie, Nowo zapisane, Nowo wypisane).

[1] Zmiana typu wykresu – możesz też wejść w ustawienia wykresu i zmienić typ. [2] z liniowego na słupkowy lub odwrotnie. Aby zachować wybrane ustawienie, kliknij Zapisz [3].

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024