Mobile Marketing

Dzięki modułowi mobile marketing możesz rozszerzyć komunikację z kontaktami znajdującymi się w twojej bazie o wysyłkę wiadomości SMS. 


INTEGRACJA Z BRAMKĄ SMS

Wybierz dostawcę usług wysyłki SMSi w prosty sposób przejdź przez proces integracji.

Konfiguracja bramki SMS

WYSYŁKA SMS

Buduj lojalność z klientami poprzez wysyłkę wiadomości np. w dniu urodzin. Przy użyciu reguł automatyzacji możesz wysyłać wiadomości SMS w odpowiedzi na zdefiniowaną aktywność kontaktu.

Wysyłka wiadomości SMS
SMSy urodzinowe
Analityka wiadomości SMS
Akcja: wyślij wiadomość SMS do kontaktu 

USTAWIENIA SMS

Ustawienia pozwalające zarządzać wysyłanymi wiadomościami.

Ustawienia E-mail i SMS