Kreator Formularzy: Sidebar

Sidebar to okno wysuwające się po jednej ze stron witryny zawierające różną treść. W SALESmanago możesz ustawić formularz kontaktowy w formie pojawiającej się kolumny, który będzie pozyskiwał informacje o kontaktach. Dane z wypełnionych pól są zaciągane według ustawień na kartę kontaktu. Mając szczegółowe informacje o kontaktach możemy efektywnie docierać do nich z ofertą.

Aby rozpocząć projektowanie formularza przejdź w zakładkę Kreatory -> Formularze Kontaktowe -> Sidebar.

2


[A] Nowy formularz 

2

[A1] Nazwa formularza – należy wprowadzić nazwę formularza potrzebną do zidentyfikowania go w systemie.

[A2] Wybierz głównego właściciela nowych kontaktów – należy wybrać właściciela kontaktów, które będą pozyskiwane poprzez formularz.

[A3] Stwórz formularz w kreatorze Drag&Drop – możesz wybrać kreator Drag&Drop do stworzenia swojej ramki Iframe. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[A4] Stwórz formularz w edytorze HTML – do wyboru jest także kreator HTML. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.


[B] Kreator/HTML

Po wybraniu kreatora tworzenia formularza zostaniemy przekierowani w tę zakładkę.

2

[B1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[B2] Stwórz nowy formularz – klikając w to pole zostaniemy przekierowani do wybranego kreatora w zależności czy poprzednio w wybraliśmy Drag&Drop czy HTML.

[B3] Przykładowe szablony – jeżeli nie chcemy tworzyć formularza od podstaw możemy wybrać jeden z dostępnych szablonów.

Po stworzeniu formularza lub wybraniu szablonu kliknij Dalej.


[C] Thank you page

Po wypełnieniu formularza, kontakt zostanie przekierowany do strony z podziękowaniem za wypełnienie formularza. Takie powiadomienie możemy zaprojektować, wybrać jeden z dostępnych szablonów lub ustawić przekierowanie na inną stronę.

4

[C1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[C2] Stwórz nowy Thank you page – po wybraniu tej opcji zostaniemy przekierowani do kreatora HTML.

[C3] Przekieruj na inną stronę – możemy także ustawić aby osoba po wypełnieniu formularza została przekierowana na inną stronę, utworzoną na przykład poza systemem.

2

[C3a] Wybierz istniejący Landing Page – z Thank you page kontakt może zostać przekierowany na inny, istniejący już Landing Page, wtedy wystarczy z rozwijanej listy wybrać który.

[C3b] Podaj inny URL – jeżeli chcemy aby przekierowanie zostało ustawione na inną stronę, nie koniecznie stworzoną w systemie, należy wprowadzić jej adres URL.

Po ustawieniu przekierowania kliknij Dalej.

[C4] Przykładowe szablony – jeżeli nie chcemy tworzyć Thank you page od podstaw możemy wybrać jeden z dostępnych szablonów.

Po ustawieniu Thank you page kliknij Dalej.


[D] Podgląd

4

 

Na tym etapie możemy zobaczyć podgląd utworzonego Sidebara. W podglądzie możemy przetestować czy formularz działa poprawnie, a strona z podziękowaniem wygląda jak powinna. Wprowadź przykładowe dane do formularza i kliknij przycisk potwierdzających aby przetestować formularz.

Przy kolumnie z formularzem umieszczony jest przycisk otwierający i zamykający kolumnę.

2

[D1] Pokaż przykładową stronę na podglądzie – jeżeli zaznaczymy tę opcję, w podglądzie wyświetli się przykładowy szablon strony a na nim Sidebar. W ten sposób możemy sprawdzić jak formularz będzie wyglądał na witrynie.

[D2] Właściwości położenia sidebaru – możemy ustawić położenie Sidebaru manualnie wprowadzając jego:

 • wysokość,
 • szerokość,
 • umiejscowienie na stronie,

i zaznaczyć czy domyślnie, po wejściu klienta na stronę, ma być rozwinięty czy nie.

[D3] Właściwości tła – w tym miejscu możliwe jest ustawienie tła Sidebaru.

2

Klikając na ikonę zmiany koloru możesz dopasować :

 • kolor tła, które wyświetli się w ramce Sidebaru pod formularzem,
 • kolor obramowania, czyli kolor ramki formularza.

[D4] Właściwości obrazka zamykającego – możliwe jest także ustawienia obrazka przycisku otwierającego i zamykającego kolumnę:

 • URL obrazka zamykającego – jeżeli chcemy wybrać obrazek inny niż domyślny jako przycisk zamykania i otwierania kolumny, w tym miejscu wprowadzamy jego adres URL.
 • Wysokość obrazka – możemy manualnie dostosować wysokość obrazka.
 • Szerokość – możemy manualnie dostosować szerokość obrazka.
 • Tło obrazka zamykającego – jeżeli chcemy zmienić kolor tła obrazka przycisku zamykającego i otwierającego kolumnę to wybieramy ikonę zmiany koloru, natomiast jeżeli chcemy aby tło było przezroczyste zaznaczamy przezroczysty.

Jeżeli wszystko się zgadza należy kliknąć Dalej.


[E] E-mail potwierdzający

Po wypełnieniu formularza kontakt otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, należy ustawić wysyłkę takiej wiaodmości.

2

[E1] Temat e-maila potwierdzającego – wprowadź temat e-maila potwierdzającego.

[E2] Konto e-mail – wybierz konto wysyłkowe, z którego e-mail potwierdzający zostanie wysłany.

[E3] Dodaj nowe konto wysyłkowe – z tego miejsca można także dodać nowe konto wysyłkowe. O tym jak dodać nowe konto wysyłkowe znajdziesz tutaj>>.

[E4] Dodatkowe ustawienia e-maila potwierdzającego – jeżeli kontakt był już w bazie danych i wypełnił formularz możemy wybrać opcję Nie wysyłaj wiadomości jeśli kontakt istniał wcześniej w bazie.

Po ustawieniu konta wysyłkowego e-maila potwierdzającego kliknij Dalej.

Wyświetli się okno, z którego można przejść do kreatora e-maili.

2

[E5] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[E6] Stwórz e-mail potwierdzający w kreatorze Drag&Drop – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora Drag&Drop. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[E7] Stwórz e-mail potwierdzający w edytorze HTML – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora HTML. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

Ważne: w e-mailu potwierdzającym wypełnienie formularza musi znaleźć się link opt-in. Jest to jeden z przykładów wiadomości, w których link opt-out nie jest wymagany. Aby wprowadzić link opt-in w kreatorze HTML należy wprowadzić $opt-in$ lub wybrać gotowy placeholder opt-in, natomiast w kreatorze Drag&Drop wystarczy przeciągnąć widżet Link opt-in.

Po stworzeniu e-maila potwierdzającego wybierz Dalej.


[F] Opcje

2

[F1] Dodaj tag do kontaktu, który wypełnił formularz – jeżeli kontakt wypełnił formularz to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po wypełnieniu formularza.

[F2] Doda tag do kontaktu, który potwierdził subskrypcję – jeżeli kontakt potwierdził subskrypcję w formularzu to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po potwierdzeniu subskrypcji.

Ważne: rekomendujemy wprowadzanie tagów, które będą definiować miejsce pozyskania kontaktów. Jest to przydatne na przykład przy generowaniu Analityki Lead Generation gdzie należy podać źródło pozyskania kontaktów.

[F3] Zaawansowane ustawienia – po kliknięciu znaku „+” rozwinie się opcja powiadomienia właściciela kontaktu o przesłaniu formularza. Jest to opcja dodatkowa.

Po ustawieniu opcji kliknij Dalej.


[G] Końcowe ustawienia

2

[G1] Grupa docelowa – w tym miejscu możesz ustawić grupę dla której Sidebar będzie wyświetlał się automatycznie, od razu po wejściu na stronę:

 • wszystkim kontaktom,
 • anonimowym kontaktom (kontaktom niemonitorowanym i niebędącym w systemie SALESmanago),
 • zdefiniowanym kontaktom (kontaktom, które są monitorowane).

[G2] Moment wyświetleń – możliwe jest także ustawienie czasu po jakim od wejścia kontaktu na stronę wyświetli się sidebar.

[G2a] Ustaw częstotliwość wyświetleń – należy zaznaczyć tę opcję jeżeli chcemy ustawić czas:

 • zawsze – sidebar wyświetli się od razu po wejściu na stronę,
 • dla więcej niż i mniej niż – sidebar wyświetli się po ustawionym minimalnym lub maksymalnym czasie obecności kontaktu na stronie.
 • wizyty (>3h) – wizyta liczona jest raz na 3 godziny. Jeżeli kontakt wejdzie na stronę więcej niż raz w przeciągu trzech godzin to liczone to będzie jako jedna wizyta.
 • odsłony – każde przeładowanie, odświeżenie, i ponowne wizyta kontaktu.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz i generuj kod.

2

Wyskoczy powiadomienie o pomyślnym zapisaniu Sidebaru. Poniżej znajdziesz kod, który należy wkleić na stronę internetową, na której ma działać.

 

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas