Kreator: Formularz Zaawansowany

Iframe to ramka z formularzem do wypełnienia dostępna na stronie internetowej. W odróżnieniu od innych formularzy ten jest na stałe umieszczony na witrynie. W SALESmanago możesz tworzyć i ustawiać swoje własne formularze kontaktowe.

Korzyści:

  • można go umieścić statycznie w dowolnym miejscu na stronie
  • pozyskiwanie kontaktów
  • można w łatwy sposób zastąpić nim inny formularz, którego integracja wymaga nakładu pracy

Aby rozpocząć projektowanie formularza przejdź do

Komunikacja WWW → Lead Generation → Formularze Lead Generation → Formularz → + Stwórz nowy → Zaawansowany


Spis treści

  1. Nowy Formularz
  2. Wybór kreatora: kreator drag&drop lub HTML
  3. Ustawienia Thank You page
  4. Podgląd i Ustawienia
  5. Ustawienia e-maila potwierdzającego
  6. Opcje
  7. Końcowe ustawienia

1. Nowy formularz

Wybierz zaznaczony na ekranie typ formularza.

[1] Nazwa iFramu – należy wprowadzić nazwę potrzebną do zidentyfikowania iframu w systemie.

[2] Wybierz głównego właściciela nowych kontaktów – należy wybrać właściciela kontaktów, które będą pozyskiwane poprzez formularz.

[3] Wprowadź swój Google Analytics ID – możesz podać swoje Google Analytics ID, żeby otrzymywać statystyki na temat utworzonego pop-upu w swoim panelu Google Analytics. Żeby znaleźć swoje ID, zaloguj się do swojego konta Google Analytics i w kolumnie Account wybierz konto z rozwijanej listy. Następnie wybierz usługę z listy w kolumnie Property i kliknij Tracking Info → Tracking Code.

[4] Współdzielenie iFrame odznacz tę opcję, jeśli chcesz dzielić ten formularz iframe z innymi użytkownikami w systemie.

[5] Stwórz formularz w kreatorze Drag&Drop – możesz wybrać kreator Drag&Drop do stworzenia swojej ramki Iframe. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[6] Stwórz formularz w edytorze HTML – do wyboru jest także kreator HTML. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.


2. Wybór kreatora: kreator drag&drop lub HTML

Po wybraniu kreatora tworzenia formularza zostaniemy przekierowani w tę zakładkę.

[1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski i Hiszpański.

[2] Stwórz nowy formularz – klikając w to pole zostaniemy przekierowani do wybranego kreatora w zależności czy poprzednio w wybraliśmy Drag&Drop czy HTML.


3. Ustawienia Thank You page

Po wypełnieniu formularza, kontakt zostanie przekierowany do strony z podziękowaniem za wypełnienie formularza. Takie powiadomienie możemy zaprojektować, wybrać jeden z dostępnych szablonów lub ustawić przekierowanie na inną stronę.

[1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski i Hiszpański.

[2] Stwórz nowy Thank You page – po wybraniu tej opcji zostaniemy przekierowani do kreatora Drag&Drop lub edytora HTML, w zależności, który kreator został wybrany na samym początku.

[3] Przekieruj na inną stronę – możemy także ustawić aby osoba po wypełnieniu formularza została przekierowana na inną stronę, na przykład zapisany już w systemie Landing Page.

[1] Wybierz istniejący Landing Page – z Thank You page kontakt może zostać przekierowany na inny, istniejący już Landing Page, wtedy wystarczy z rozwijanej listy wybrać który.

[2] Podaj inny URL – jeżeli chcemy aby przekierowanie zostało ustawione na inną stronę, niekoniecznie stworzoną w systemie, należy wprowadzić jej adres URL.

Po ustawieniu Thank You page / przekierowania kliknij Dalej.


4. Podgląd i Ustawienia

Na tym etapie możemy zobaczyć podgląd utworzonej ramki Iframe. W podglądzie możemy przetestować czy formularz działa poprawnie, a strona z podziękowaniem wygląda jak powinna. Wprowadź przykładowe dane do formularza i kliknij przycisk potwierdzających aby przetestować formularz.

Pokaż przykładową stronę na podglądzie – jeżeli zaznaczymy tę opcję, w podglądzie wyświetli się przykładowy szablon strony, a na nim Iframe. W ten sposób możemy sprawdzić jak formularz będzie wyglądał na witrynie.

[1] Formularz kontaktowy wyświetlanie formularza iframe na przykładowej stronie internetowej.

[2] Thank You page wyświetlanie Thank You page na przykładowej stronie internetowej.

Możemy manualnie ustawić szerokość i wysokość ramki, ale także kolor tła i kolor ramki.

Jeżeli wszystko się zgadza należy kliknąć Dalej.


5. Ustawienia e-maila potwierdzającego

Po wypełnieniu formularza kontakt otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, należy ustawić wysyłkę takiej wiadomości.

[1] Temat e-maila potwierdzającego – wprowadź temat e-maila potwierdzającego.

[2] Konto e-mail – wybierz konto wysyłkowe, z którego e-mail potwierdzający zostanie wysłany.

[3] Dodaj nowe konto wysyłkowe – z tego miejsca można także dodać nowe konto wysyłkowe. O tym jak dodać nowe konto wysyłkowe znajdziesz tutaj>>.

[4] Dodatkowe ustawienia e-maila potwierdzającego – jeżeli kontakt był już w bazie danych i wypełnił formularz możemy wybrać opcję „Nie wysyłaj wiadomości jeśli kontakt istniał wcześniej w bazie”.

Po ustawieniu konta wysyłkowego e-maila potwierdzającego kliknij Dalej.

Wyświetli się okno, z którego można przejść do kreatora e-maili.

[1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski i Hiszpański.

[2] Stwórz e-mail potwierdzający w kreatorze Drag&Drop – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora Drag&Drop. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[3] Stwórz e-mail potwierdzający w edytorze HTML – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora HTML. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

WAŻNE: w e-mailu potwierdzającym wypełnienie formularza musi znaleźć się link opt-in. Jest to jeden z przykładów wiadomości, w których link opt-out nie jest wymagany. Aby wprowadzić link opt-in w kreatorze HTML należy wprowadzić $opt-in$ lub wybrać gotowy placeholder opt-in, natomiast w kreatorze Drag&Drop wystarczy przeciągnąć widżet Link opt-in.

Po stworzeniu e-maila potwierdzającego wybierz Dalej.


6. Opcje

[1] Nadaj tag pozyskanym kontaktom – jeżeli kontakt wypełnił formularz to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po wypełnieniu formularza.

[2] Nadaj tag kontaktom, które potwierdziły adres email – jeżeli kontakt potwierdził subskrypcję w formularzu to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po potwierdzeniu subskrypcji.

WAŻNE: Rekomendujemy wprowadzanie tagów, które będą definiować miejsce pozyskania kontaktów. Jest to przydatne na przykład przy generowaniu Analityki Lead Generation gdzie należy podać źródło pozyskania kontaktów.

[3] Zaawansowane ustawienia – po kliknięciu znaku „+” rozwinie się opcja poinformowania właściciela kontaktu o przesłaniu formularza. Jest to opcja dodatkowa.

Po ustawieniu opcji kliknij Dalej.


7. Końcowe ustawienia

[1] Kod formularza – po wprowadzeniu wszystkich ustawień, w zakładce końcowe ustawienia wyświetli się kod ramki, który należy skopiować i wkleić na stronę internetową, na której ma się znajdować.

[2] Zapisz – po zakończeniu tworzenia formularza kliknij Zapisz.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024