Konfiguracja konta wysyłkowego

System SALESmanago pozwala na wysyłanie e-maili z dwóch różnie skonfigurowanych kont wysyłkowych:

[A] Dodaj konto e-mail marketing – ta opcja pozwala na stworzenie konta wysyłkowego na serwerze SALESmanago (opcja zalecana).

[B] Dodaj własne konto e-mail – pozwala na integrację systemu SALESmanago z własnym kontem wysyłkowym, obsługującym protokół SMTP.

konto_email_1b

A. WYSYŁKA Z SERWERÓW SALESmanago

W celu stworzenia nowego konta przechodzimy do Ustawienia -> Konta e-mail i na dole klikamy przycisk „Dodaj własne konto e-mail marketing”. Otwiera się ekran dodawania nowego konta, na którym konfigurujemy:

konto wysylkowe

[1] Nazwa – wewnętrzna nazwa konta w systemie, służąca głównie do jego identyfikacji.

[2] E-mail – podajemy adres e-mail, z którego chcemy wysyłać wiadomości.

[3] Nazwa wyświetlana – nazwa nadawcy wyświetlana w skrzynce odbiorczej adresata przed tematem wiadomości.

[4] Nadpisz pole OD – funkcja dodatkowa – pozwala na zaciąganie nadawcy z karty kontaktu. Opcja ta pozwala na wysyłanie jednej wiadomości do wielu kontaktów, gdzie dla każdego kontaktu może być wyświetlany inny nadawca wiadomości. Po zaznaczeniu check box’a wyświetlają się dodatkowe pola.

nadawca_skrot

 

[4a] Nadpisz e-mail detalem o nazwie – w tym miejscu należy wpisać nazwę detalu, z wartości którego ma być zaciągana informacja o adresie e-mail nadawcy.

[4b] Nadpisz nazwę wyświetlaną detalem o nazwie – w tym miejscu należy wpisać nazwę detalu, z wartości którego ma być zaciągana informacja o nazwie nadawcy.

Przykład: Jeśli na karcie kontaktu znajdują się szczegóły o nazwie np.: nadawca_1 i nadawca_2, wówczas pole nadawcy zostanie uzupełnione informacjami znajdującymi się jako wartości przy tym szczególe. Jeśli natomiast na karcie kontaktu nie znajdują się te szczegóły, jako nadawca wyświetlone będą informacje z pola 2 i 3.

nadawca_szczegoly

[5] Odpowiedz-do email – adres e-mail, na który trafią odpowiedzi na wysłane wiadomości z tego konta. Jeśli tworzony adres nie istnieje, należy obowiązkowo wpisać tutaj prawdziwy, istniejący adres e-mail, na który będzie można przesłać odpowiedź.

[6] Odpowiedz-do nazwa wyświetlana – nazwa który pojawi się przy odpowiedzi.

5 i 6 punkt możemy pominąć, jeśli dane powtórzą się z pól 2 i 3.

Klikamy przycisk ZAPISZ i konto jest gotowe do wysyłek.

Jeśli nasza baza nie przekracza 1000 kontaktów, konto jest gotowe do wysyłki. Jeśli przekraczamy tę liczbę trzeba zaczekać, aż konto zostanie aktywowane po stronie SALESmanago.

 

B. KONFIGURACJA KONTA WYSYŁKOWEGO NA WŁASNYM SERWERZE 

Możesz  dodać dowolne konto wysyłkowe obsługujące protokół SMTP – czyli zwykłe konto pocztowe.

Aby dodać nowe konto przechodzimy do listy Ustawienia -> Konta e-mail i klikamy przycisk „Dodaj własne konto e-mail”.

W konfiguracji konta należy uzupełnić:

ccccc

[1] Nazwa – wewnętrzna nazwa konta w systemie, służąca głównie do jego identyfikacji,

[2] Email – z tego adresu będą prowadzone wysyłki (musi być to istniejący adres email),

[3] Nazwa wyświetlana – widoczną w polu nadawca,

[4] Odpowiedz do email (pozostaw pusty jeżeli chcesz użyć domyślnego) – opcjonalny adres, na który zostaną wysłane odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę na to pole, gdyż na adres e-mail konta wysyłane będą automatyczne zwrotki w przypadku błędu dostarczenia, których może być bardzo dużo, a na pole „Odpowiedz do” zostaną przekazane maile, gdzie odbiorca klikną „Odpowiedz” na naszą wiadomość. Jeśli zostawimy to pole niewypełnione odpowiedzi będą kierowane na adres z którego wysyłamy wiadomości.

[5] Odpowiedz do nazwa wyświetlana – nazwa będzie wyświetlona w polu „odpowiedz do”,

[6] SMTP host – adres naszego serwera SMTP,

[7] SMTP port – port na którym obsługiwana jest poczta,

[8] SMTP użytkownik – nazwę użytkownika (login) konta SMTP,

[9] SMTP hasło – hasło konta, które podaje się podczas logowania do konta SMTP,

[10] Używanie TLS – jeden z systemów szyfrowania, jeśli stosowany jest przez skrzynkę należy zaznaczyć tę opcję,

[11] Uwierzytelnianie jeden z systemów szyfrowania, jeśli stosowany jest przez skrzynkę należy zaznaczyć tę opcję,

[12] Używanie SSL jeden z systemów szyfrowania, jeśli stosowany jest przez skrzynkę należy zaznaczyć tę opcję,

[13] Współdzielone – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli konto wysyłkowe ma być widoczne dla innych użytkowników,

[14] Proxy – więcej informacji na temat proxy znajduje się tutaj>> ,

[15] Poczta przychodząca – SALESmanago może odczytywać pocztę przychodzącą. Opcja ta pozwala automatycznie oznaczać kontakty, których e-mail zwraca błędy tzw. zwrotki twarde i miękkie – czyli sytuację w której serwer kontaktu przyjmuje wiadomość, lecz po pewnym czasie informuje w mailu zwrotnym o problemie z jej dostarczeniem np. konto adresata zostało usunięte, adresat ma przekroczony limit rozmiaru poczty i.t.p. Informacje o poczcie przychodzącej można też wykorzystać za pośrednictwem reguł automatyzacji np. do przypisania kontaktowi dodatkowego scoringu lub do poinformowaniu handlowca alertem o zainteresowaniu kontaktu. W przypadku,  gdy adres email generuje twarde zwrotki,  SALESmanago automatycznie oznacza taki kontakt jako błędny.

Konto poczty przychodzącej konfigurujemy na ekranie dodawania konta poczty e-mail:

poczta_przychodzaca

  • [15a] Wybierz protokół – protokół odczytu poczty (IMAP lub POP3),
  • [15b] POP3/IMAP host – host poczty przychodzącej,
  • [15c] Użytkownik POP3/IMAP – nazwę użytkownika (login) konta,
  • [15d] Hasło POP3/IMAP – hasło konta, które podaje się podczas logowania do konta,
  • [15e] POP3/IMAP port – port na którym obsługiwana jest poczta,
  • [15f] Use SSL for incoming mail –  jeden z systemów szyfrowania, jeśli stosowany jest przez skrzynkę należy zaznaczyć tę opcję,
  • [15g] Ilość wiadomości – maksymalna ilość wiadomości do odczytania jednorazowo,
  • [15h] Usuwaj wiadomości zwrotne z serwera – zaznaczenie tej opcji spowoduje usuwanie w SALESmanago maile zwrotne z informacją o błędzie dostarczenia poczty.

[16] DIAGNOSTYKA – w miejsce SMTP powinno wpisać się hasło logowania się do skrzynki. Hasło wpisujemy za każdym razem, gdyż system SALESmanago ich nie przechowuje. Jeśli konto jest błędnie skonfigurowane pojawi się pusty kwadrat pod przyciskiem . W przypadku prawidłowej konfiguracja pojawi się tekst (ciąg liczb). Aby upewnić się, czy konto jest poprawnie skonfigurowane należy wysłać wiadomość testową. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, problem leży po stronie serwera, na którym znajduje się skrzynka pocztowa. 

[17] SPRAWDŹ USTAWIENIA – system sprawdza, czy wpisane wartości są poprawne. Dodatkowo przyczyni się do wysłania wiadomości testowej na adres konta z jakim zalogowaliśmy się do SALESmanago.

konfiguracja konta wysylkowego2

UWAGA: Jeśli po kliknięciu „Sprawdź ustawienia” pojawiła się informacja, że konto jest poprawnie skonfigurowane, a nie dostaliśmy wiadomości z SALESmanago oraz wiadomości testowe z naszego konta nie dochodzą do adresata, musimy kliknąć „Diagnostyka„. Jeżeli nie pojawi się informacja nt. konfiguracji konta, oznacz, że konto jest źle skonfigurowane – niepoprawny host, port, użytkownik, hasło lub zaznaczone/odznaczone SSL/TLS.
Gdy upewnimy się, że dane są prawidłowe, próbujemy zaznaczyć lub odznaczyć SSL, albo TLS, każdorazowo klikając „Diagnostyka”, do momentu aż pojawi się informacja o konfiguracji konta, a nasz adres przyjdzie wiadomość na ten temat.

[18] ZAPISZ – Jeżeli wszystko jest poprawne, otrzymaliśmy wiadomość oraz SALESmanago poinformowało nas o poprawności konfiguracji, możemy zapisać nasze konto 

INFORMACJA JAK SKONFIGUROWAĆ KONTO WYSYŁKOWE NA GMAILu ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ >>

 

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas