Ustawienia dla e-maili wysyłanych przez reguły automatyzacji

W systemie SALESmanago można ustawić ramy czasowe, dla wysyłanych wiadomości e-mail z reguł automatyzacji. Aby przejść do ustawień wybieramy USTAWIENIA-> INNE-> REGUŁY.

ramy_czasowe

[1] Aktywuj ramy czasowe dla e-maili – należy zaznaczyć check box jeżeli chcemy aktywować ramy czasowe. Oznacza to, że w wybranym przez nas czasie będą wysyłane wiadomości z reguł. Nie jest to ograniczenie, kiedy działa reguła. Reguła działa cały czas, natomiast w tym przedziale czasowym będą wysyłane e-maile z reguł. W przypadku, gdy dla użytkownika reguła uruchomi się po określonym czasie, wiadomość zostanie wysłana następnego dnia o ustawionej porze.

[2] Ustaw ramy czasowe – należy wybrać przedział czasowy dla wysyłanych wiadomości z reguł.

[3] Zapisz – swoje ustawienia potwierdzamy klikając przycisk zapisz.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808