Automatyczna Segmentacja

Automatyczna segmentacja pozwala na precyzyjną segmentację bazy. Dzięki temu, twoje komunikaty kierowane do klientów będą idealnie dopasowane do ich zainteresowań.


RFM MARKETING AUTOMATION

RFM Marketing Automation pozwala na dokładniejszą segmentację kontaktów. Do analizy wykorzystywane są dane o czasie ostatniego zakupu, częstotliwości zakupów a także wartości monetarnych wydawanych podczas zakupu. Dzięki tym danym możemy określić charakter klienta i jeszcze bardziej spersonalizować nasz przekaz zwiększając sprzedaż. Sprawdź jak ustawić RFM i jakie akcje można wykonać dla wyodrębnionych grup.

RFM Marketing Automation: ustawienia Panelu
RFM Marketing Automation: wykresy

PODSTAWOWE INFORMACJE O TAGACH

Tagi są najprostszym sposobem segmentowania bazy kontaktów.

Tagi – sposoby nadawania i wykorzystywanie
Dodawanie tagów sprzętowych

AUTOMATYCZNA SEGMENTACJA NA PODSTAWIE ZACHOWANIA KONTAKTÓW

Dowiedz się jak w automatyczny sposób możesz dodawać tagi.

Segmentacja automatyczna – macierz segmentacji
Segmentacja historyczna przy użyciu Reguły Ad-hoc
Zaawansowane: macierz dynamiczna
Analiza transakcji – tworzenie tagów ze zdarzeń zewnętrznych
Revenue Performance Management