Kreator Macierzy Segmentacji

Kreator Macierzy Segmentacji służy do segmentowania kontaktów. Można ustawić macierz, która po każdej wizycie kontaktu na stronie będzie dodawać dla niego tagi. Macierze można tworzyć poprzez kreator lub w procesach automatyzacji.

Kreator Macierzy Segmentacji znajdziesz w Procesy automatyzacji -> Segmentacja -> Macierze Segmentacji.

1

WSKAZÓWKA: Z poziomu listy macierzy segmentacji możesz w łatwy i szybki sposób je aktywować i dezaktywować przy użyciu przycisku enter_the_matrix

 

[A] Ustawienia podstawowe

1

[A1] Nazwa macierzy segmentacji – aby rozpocząć ustawianie macierzy należy najpierw wprowadzić jej nazwę. Pozwoli to na lepszą identyfikację macierzy w systemie.

Aby kontynuować kliknij Dalej.


[B] Reguły

1

Aby macierz zadziałała należy ustawić dla niej regułę. Mamy do wyboru regułę prostą oraz dynamiczną.

Reguła prosta:

[B1] Odwiedzana witryna – należy wybrać adres monitorowanej witryny, dla której reguła będzie działać.

[B2] Odwiedzona strona (URL) – jeżeli chcemy aby reguła działała na konkretnej podstronie, możemy wprowadzić jej konkretny adres URL.

Przykład: jesteśmy właścicielami sklepu internetowego i chcemy aby reguła zadziała dla kontaktów zainteresowanych konkretnym produktem, na przykład: „rower górski 234”. Jeżeli wprowadzimy URL podstrony, tego konkretnego roweru, na przykład: /rower-gorski-234 to reguła uruchomi się po wejściu kontaktu na tę konkretną podstronę.

[B3] przez min – możemy także wybrać przez jaki minimalny czas kontakt ma być aktywny na stronie aby został do niego przypisany tag. Jest to czas mierzony od wejścia kontaktu na stronę do przejścia w kolejną podstronę. Jeżeli kontakt zamknie wyszukiwarkę czas nie będzie namierzony.

[B4] Dodaj tagi – w tym miejscu wpisujemy tagi, które chcemy aby zostały przypisane do kontaktu po jego wejściu na wybraną stronę/podstronę/po ustawionym minimalnym czasie.

[B5] Dodaj scoring do tagów – punktacja, która będzie dodawana jeżeli kontakt spełni ustawione wcześniej założenia. Dzięki tagom segmentujemy naszą bazę kontaktów. Możemy dodać punktację tagom wtedy kontaktowi będzie przyznawany scoring za różne aktywności na stronie.

Aby dodać regułę klikamy Dodaj regułę.

[B6] Reguły segmentacji – w tym miejscu wyświetlą się szczegóły dodanych reguł. Możemy je edytować oraz usuwać.

2

Reguła dynamiczna:

Zastosowanie reguły dynamicznej różni się od zastosowania reguły prostej. Jest to opcja zaawansowana, szczegóły na jej temat znajdziesz tutaj>>

Zatem wszystkie punkty z reguły prostej ustawia się w ten sam sposób, oprócz jednej:

[B2] Odwiedzona strona (URL) – należy wprowadzić stałą strukturę linku oraz stworzyć macierz ze wskazanego przez nas fragmentu. Wtedy po wejściu kontaktu we wszystkie zakładki podanej struktury podstrony zostanie mu przypisany wprowadzony tag.


[C] Podsumowanie

1

[C1] Podsumowanie Twoich reguł segmentacji – po ustawieniu macierzy wyświetli się Podsumowanie z jej szczegółami.

[C2] Aktywuj macierz – aby aktywować macierz przełącz opcję z OFF na ON.

Jeżeli chcemy możemy zapisać macierz w systemie klikając Zapisz reguły.

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas