Zaawansowane: macierz dynamiczna

W klasycznej macierzy segmentacji podaje się adresy URL, których odwiedzenie ma przypisywać do kontaktu odpowiednie tagi.

Zdarzają się sytuacje, w których możesz chcieć stworzyć tagi bezpośrednio z fragmentów URL, na przykład:

http://www.skleprowerowy.pl/rowery-miejskie/wigry-3/index.htm

Załóżmy, że chcesz, żeby system po odwiedzeniu takiego adresu automatycznie pobrał z URL nazwę oglądanego produktu (w tym przypadku wigry-3) i oznaczył kontakt tagiem „ogladal_wigry-3”. Możesz stworzyć dla każdego produktu osobny wiersz w macierzy segmentacji, jednak dla bardziej rozbudowanych stron może to być czasochłonne, a jeśli często dodajesz nowe produkty – niepraktyczne.

Jeśli korzystasz ze stałej struktury linków (tj. zawsze po domenie występuje /kategoria, a następnie /nazwa-produktu, na przykład „http://www.skleprowerowy.pl/kategoria/produkt/index.htm”), możesz stworzyć macierz dynamiczną, która ze wskazanego fragmentu linku będzie tworzyć tagi.

Wykorzystuje się w tym celu tzw. wyrażenia regularne.

WAŻNE: W przypadku bardziej rozbudowanych przypadków konieczna może być pomoc programisty, gdyż wyrażenia regularne często mają złożoną strukturę.

Podstawy wyrażeń regularnych i wyjaśnienie ich działania znajdziesz pod tym linkiem.

this is my normal facial expressionPL

.

JAK STWORZYĆ MACIERZ DYNAMICZNĄ?

Aby stworzyć macierz dynamiczną, przejdź do Kreatory → Macierz Segmentacji. Domyślnie otwarta jest zakładka Prosta [1], dlatego wybierz zakładkę Dynamiczna [2], a następnie wybierz stronę monitorowaną [3].

W polu URL [4] wprowadź wyrażenie regularne wskazujące fragment adresu, z którego chcesz stworzyć tagi.

W polu przez min.: [5] ustaw ile minimalnie musi trwać wizyta, żeby zadziałała ta reguła.

W polu Dodaj tagi [6] wprowadź tagi, które chcesz dodawać przy użyciu tej reguły.

W polu Dodaj scoring do tagów [7] ustaw, jaki scoring ma być przypisany do tagu. Potem naciśnij Dodaj regułę, żeby dołączyć tę regułę do matrycy. Możliwe jest dodanie kolejnych reguł.

enter_the_matrixPL

Dla tego przykładu wyrażenie regularne ma postać:

.*\/rowery-miejskie\/([^\/]+\w).*

Wyjaśnienie działania wyrażenia:

Przyporządkuj jeden znak niezawarty w liście: [^/]+

+ Kwantyfikator — Przyporządkuj 1 lub więcej razy.
/ Przyporządkuj znak ‚/’ dosłownie (z uwzględnianiem wielkości liter)
\w Przyporządkuj znak ‚w’ dosłownie (przyporządkowuje znak alfanumeryczny [a-zA-Z0-9_])
.Przyporządkuj dowolny znak (z wyjątkiem znaków kończących linię)
* Kwantyfikator — Przyporządkuj 0 lub więcej razy, tak wiele razy, jak to możliwe.

Po odwiedzeniu adresu http://www.skleprowerowy.pl/rowery-miejskie/wigry-3/index.htm przypisze do tego kontaktu tag:

tag2_wigry-3

Po odwiedzeniu adresu http://www.skleprowerowy.pl/rowery-miejskie/kross-tempo/index.htm przypisze do tego kontaktu tag:

tag2_kross-tempo

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808