Zarządzaj kontaktami: Zmień status opt telefonu

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Zmień status opt telefonu, pozwala na zmianę statusu opt-in na opt-out oraz odwrotnie. Zmiana ta dotyczy pozwolenia na wysyłanie SMS’ów/VMS’ów w przypadku, gdy na karcie kontaktu w polu TELEFON jest wpisany numer telefonu.

Przejdź do CRM => Lista kontaktów => Zarządzaj 


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Zmień status Opt telefonu zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

Domyślnie po przejściu do akcji Zmień status zapisu na mailingi jest w niej zaznaczona opcja brak zmian.

[1] Zapisz kontakt – przypisanie statusu opt-in na wysyłanie SMS’ów/VMS’ów.

[2] Wypisz kontakt – przypisanie statusu opt-out na wysyłanie SMS’ów/VMS’ów.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808