Zarządzaj kontaktami: Zmień stan kontaktu

SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Zmień stan kontaktu pozwala na zmianę stanu kontaktu wybranej grupy. Domyślnie wszystkie nowe kontakty trafiają do systemu z przypisanem stanem kontaktu – potencjalny.

Przejdź do CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj


Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Zmień stan kontaktu zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Zmień stan kontaktu – zaznacz opcję.

[2] Wybierz stan kontaktu, który ma zostać przypisany do wybranej grupy kontaktów.

Aby zatwierdzić wykonanie akcji należy potwierdzić klikając przycisk Wykonaj akcje. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022