Akcja: zmień stan

Kontakty w bazie mogą być dodawane (poprzez import, API, formularze) z odpowiednim stanem: POTENCJALNY, KLIENT, PARTNER, INNY, NIEZNANY. Stan dla kontaktu możemy zmienić w Karcie kontaktu, za pomocą „zarządzania kontami” lub ustawiając odpowiednią regułę automatyzacji. Reguła uruchomi się po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Więcej informacji o stanie kontaktu znajduje się tutaj >>

stan

W akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Zmień stan kontaktu.

[2] Stan: należy wybrać stan kontaktu, który zostanie przypisany do kontaktu, który spełni założenia reguły.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Maj 30 2023