Podstawowe zasady scoringu kontaktów

Jednym z podstawowych sposobów odróżnienia kontaktów mało aktywnych od bardziej aktywnych jest przypisanie scoringu (czyli punktacji). Scoring kontaktu są to punkty przypisywane każdemu kontaktowi za wykonanie konkretnej czynności. W systemie możesz odgórnie przypisać punkty za konkretne aktywności.

Korzyści:

  • rozpoznawanie poziomu zaangażowania użytkowników na podstawie którego można przygotować strategie marketingowe

ABY SPRAWDZIĆ SCORING KONTAKTU NALEŻY PRZEJŚĆ DO

CDP => LISTA KONTAKTÓW => SZCZEGÓŁY (przy wybranym kontakcie)


Spis treści

  1. Informacje wstępne
  2. Podstawowe zasady przyznawania scoringu
  3. Dodatkowe sposoby przypisywania scoringu

1. Informacje wstępne

A. Każdy kto rozpoczyna pracę z SALESmanago ma ustawione podstawowe punkty za aktywność.

B. Przyznawane punkty nie powinny być dużymi wartościami. Ułatwia to rozróżnianie kontaktów o odmiennym poziomie aktywności.

Przykład: 

  • za wejście na stronę: 2 pkt.
  • za otwarcie e-maila: 5 pkt.
  • za kliknięcie w e-mail: 3 pkt.

Jeśli użytkownik otrzyma wiadomość, otworzy ją, kliknie 4 linki, przejdzie na stronę – to wówczas za jednorazową aktywność użytkownik otrzyma: 2 pkt + 5 pkt + (4 × 3)  pkt =  łącznie 19 pkt.


2. Podstawowe zasady przypisywania scoringu

Aby ustalić ogólnie zasady przyznawania scoringu przejdź do Procesy automatyzacji => Reguły automatyzacji => Reguły scoringu.

[1] Nowa wizyta na stronie – wejście bezpośrednie punkty zostaną przypisane za każdą nową wizytę na monitorowanej stronie.

[2] Nowa wizyta na stronie – wejście poprzez kliknięcie w reklamę – punkty zostaną przypisane za każdą wizytę na monitorowanej stronie z reklamy np. Google Ads.

[3] Nowa wizyta na stronie – wejście przez wyszukiwarkę – punkty zostaną przypisane za każdą wizytę na monitorowanej stronie w wyniku przejścia z wyników wyszukiwania w wyszukiwarce np. Google.

[4] Przejście na każdą kolejną podstronę – punkty przyznawane za przejście w obrębie strony monitorowanej na inną podstronę w trakcie jednej wizyty.

[5] Otwarcie e-maila – punkty zostaną przyznane za każde otwarcie e-maila.

[6] Otwarcie e-maila wysłanego z własnego konta wysyłkowego (proxy) – punkty przyznawane za otwarcie e-maila wysłanego bezpośrednio ze zintegrowanego konta pocztowego klienta (integracja przez proxy).

[7] Kliknięcie maila z mailingu – punkty zostaną przyznane za każde kliknięcie w link w e-mailu .

[8] Kliknięcie w link w e-mailu wysłanym z własnego konta wysyłkowego (proxy) – punkty przyznawane za każde kliknięcie w link w e-mailu wysłanym bezpośrednio ze zintegrowanego konta pocztowego klienta (integracja przez proxy).

[9] Dodanie komentarza na stronie – punkty zostaną przyznane za pozostawienie komentarza na monitorowanej stronie.

[10] Usunięcie komentarza na stronie –  punkty zostaną przyznane za usunięcie komentarza na monitorowanej stronie.

Żeby zachować ustawienia, kliknij Zapisz.


3. Dodatkowe sposoby przypisywania scoringu

A. W regułach automatyzacji  Więcej informacji

B. W zarządzaniu kontaktami  Więcej informacji

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022