Akcja: dodaj scoring do kontaktu

Dzięki stosowaniu w SALESmanago scoringu, wiemy o zwiększonej lub zmniejszonej aktywności kontaktu, w zależności od podjętych działań. Domyślny scoring, który możemy edytować do swoich potrzeb, znajduje się Ustawienia -> Ogólny Scoring. Jednak dzięki regułom automatyzacji możemy nadać lub odjąć punkty, jeśli jakaś aktywność (Zdarzenie/warunek) wyda nam się szczególnie istotna, np. gdy kontakt odwiedzi URL z ofertą, cennikiem itp.scoring 2

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Dodaj scoring do kontaktu,

[2] Score: należy podać ile punktów ma zostać dodanych/odjętych w scoringu kontaktu.

WAŻNE: Aby odjąć punkty w scoringu kontaktu, wpisz np. -5

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022