Workflow | Akcja: Dodaj scoring do kontaktu

Dzięki stosowaniu dodatkowego scoringu w SALESmanago, dowiesz się o zwiększonej/zmniejszonej aktywności kontaktu, w zależności od podjętych działań. Domyślny scoring, który możesz edytować według swoich potrzeb, znajduje się Ustawienia => Ogólny Scoring. Jednak dzięki Workflow możemy nadać dodatkowe punkty lub je odjąć, jeśli jakaś aktywność (Zdarzenie/warunek) wyda się szczególnie istotna, np. gdy kontakt odwiedzi URL z ofertą, cennikiem itp.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj scoring do kontaktu

Następnie wejdź w ustawienia akcji.

W tej akcji należy określić:

[Score]: należy podać ile punktów ma zostać dodanych lub odjętych w scoringu kontaktu.

WAŻNE: Aby odjąć punkty w scoringu kontaktu, wpisz np. -5

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz zmiany, aby kontynuować.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022