Dodanie wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu DirectAdmin

DKIM to metoda która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy wiadomości na weryfikację, czy otrzymana wiadomość e-mail, która została wysłana z konkretnego adresu, została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phisingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla Twojej domeny:

  • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości;
  • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na Twoim koncie w SALESmanago z Twoją domeną, w powyższych polach należy podać następujące wartości:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl. gdzie jako nazwatowjejdomeny.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.

UWAGA! Zarówno wpis dodany do pozycji nazwa oraz wartość powinien być wprowadzony z kropką na końcu. Jeżeli, po wprowadzeniu wpisu z kropką pojawi się błąd należy ją usunąć zarówno z pozycji nazwa, jak i wartość. Dla domen polskich w pozycji wartość wprowadzamy smgrid.pl, dla pozostałych domen – smgrid.com.


Instrukcja dodawania wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu DirectAdmin

  1. Krok pierwszy

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu DirectAdmin zaloguj się do swojego panelu administratora. Po zalogowaniu się pojawi się lista domen – kliknij w domenę, dla której wpis ma zostać dodany. Następnie wybierz opcję Zarządzanie strefą DNS.

2. Krok drugi

W pozycji Dodaj rekord DNS,  dla typu CNAME, w pierwszym wierszu od lewej wpisz salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl. (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz).

W wierszu po prawej od CNAME wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl (pamiętaj aby dla domen, które nie są wykupione na polskim hostingu podać wartość salesmanago._domainkey.smgrid.com.).

Na samym końcu kliknij Dodaj. Wpisy w DirectAdmin dodaj z kropkami na końcu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808