Dodanie wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu DirectAdmin

DKIM to metoda, która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail, z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy na weryfikację, czy wysłana z konkretnego adresu treść została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phishingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla twojej domeny:

 • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości,
 • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na twoim koncie SALESmanago z twoją domeną, należy dodać dwa rekordy, jak wskazane poniżej.

UWAGA: Aby wpisy do DNS w aplikacji DirectAdmin zostały prawidłowo zinterpretowane przy weryfikacji zabezpieczeń poczty, powinny być zakończone kropką. W przypadku wpisów bez kropki aplikacja doda je automatycznie.

W przedstawionych niżej polach należy wprowadzić następujące rekordy DNS:

 • Dla pierwszego rekordu
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.
 • Dla drugiego rekordu
  • w polu nazwa: salesmanago2._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago2._domainkey.smgrid.pl.

Instrukcja dodawania wpisu DKIM dla domen w hostingu DirectAdmin

 1. Krok pierwszy

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu DirectAdmin, zaloguj się do swojego panelu administratora. Po zalogowaniu się najedź kursorem na pozycję Menu, następnie z kategorii Account Manager wybierz opcję DNS Management.

2. Krok drugi

Kliknij przycisk ADD RECORD, a w kolejnym oknie wybierz następujące dane: 

 • jako typ rekordu wybierz CNAME, 
 • w polu Name wpisz wartość salesmanago._domainkey.twojadomena.pl. (twojadomena.pl to nazwa domeny, z której korzystasz). Pamiętaj, aby na końcu postawić kropkę,
 • pole TTL pozostaw bez zmian (wartość domyślna wynosi 3600),
 • w polu Value wpisz wartość salesmanago._domainkey.smgrid.pl. Pamiętaj, aby na końcu postawić kropkę. 

WAŻNE: Dla domen obsługujących wysyłkę zagraniczną wprowadź wartość salesmanago._domainkey.smgrid.com. 

Zapisz zmiany, klikając przycisk ADD. 

Następnie w analogiczny sposób dodaj drugi rekord CNAME, gdzie 

 • jako typ rekordu wybierz CNAME, 
 • w polu Name wpisz wartość salesmanago2._domainkey.twojadomena.pl. (twojadomena.pl to nazwa domeny, z której korzystasz). Pamiętaj, aby na końcu postawić kropkę,
 • pole TTL pozostaw bez zmian (wartość domyślna wynosi 3600),
 • w polu Value wpisz wartość salesmanago2._domainkey.smgrid.pl. Pamiętaj, aby na końcu postawić kropkę. 

Zapisz zmiany, klikając przycisk ADD.

Wprowadzone zmiany powinny być dostępne w ciągu godziny.

Jeśli chcesz sprawdzić poprawność DKIM:

 • zgłoś się do opiekuna projektu,
 • skorzystaj z darmowych narzędzi internetowych (np. https://mxtoolbox.com/dkim.aspx),
 • przejdź do dashboardu E-mail Marketingu.

Czytaj więcej o dashboardzie E-mail Marketingu >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023