Dodanie wpisu DKIM na hostingu nazwa.pl

DKIM to metoda która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy wiadomości na weryfikację, czy otrzymana wiadomość e-mail, która została wysłana z konkretnego adresu, została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phisingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla Twojej domeny:

  • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości;
  • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na Twoim koncie w SALESmanago z Twoją domeną, w powyższych polach należy podać następujące wartości:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl. gdzie jako nazwatowjejdomeny.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.

UWAGA! Zarówno wpis dodany do pozycji nazwa oraz wartość powinien być wprowadzony z kropką na końcu. Jeżeli, po wprowadzeniu wpisu z kropką pojawi się błąd należy ją usunąć zarówno z pozycji nazwa, jak i wartość. Dla domen polskich w pozycji wartość wprowadzamy smgrid.pl, dla pozostałych domen – smgrid.com.


Instrukcja dodawania wpisu DKIM na hostingu nazwa.pl

  1. Krok pierwszy

Po zalogowaniu się do panelu administratora przejdź do zakładki Twoje usługi, a następnie wybierz domeny. Na ekranie pojawi się lista domen, przy wybranej domenie wybierz opcję Konfiguruj

2. Krok drugi

Rozwiń pasek Zaawansowana konfiguracja DNS i naciśnij przycisk Zmień, który znajduje się na samym dole.

3. Krok trzeci

Dla trzech wyszczególnionych pól należy podać następujące wartości:

[1] Nazwa – wpisz salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz);

[2] Typ – z rozwijanej listy wybierz CNAME

[3] Wartość – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl

Po uzupełnieniu wszystkich pól, naciśnij Zatwierdź.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808