Dashboard E-mail Marketing

Dashboard Email Marketingu prezentuje szczegółowe statystyki wszystkich Twoich kampanii mailowych. Na podstawie analityki aktywności kontaktów określ najlepszy czas wysyłania mailingów. Zarządzaj dostarczalnością swoich kampanii, aby poprawić statystyki OR i CTR, oraz mierz przychody i analizuj zamówienia wygenerowane dzięki wysyłanym e-mailom i newsletterom z SALESmanago.
Wykorzystaj analitykę stanu bazy wraz z pełną listą powodów rezygnacji z subskrypcji, w celu lepszego zarządzania kontaktami oraz poprawy jakości prowadzonych kampanii.

Aby otworzyć Dashboard E-mail Marketingu należy przejść do 

E-mail Marketing => Dashboard


Spis treści

 1. Podstawowe informacje
 2. Analityka wiadomości
 3. Zaangażowanie w wysyłane wiadomości
 4. Sprzedaż/transakcje
 5. Kontakty
 6. Aktywność kontaktów
 7. Reputacja/Konfiguracja
 8. Domeny w bazie kontaktów
 9. Top 5 wiadomości

1. Podstawowe informacje

W panelu Dashboardu E-mail Marketingu znajdziesz podstawowe statystyki na temat wysyłki mailingu:

[1] +Nowy e-mail – kliknij przycisk, aby przejść do tworzenia wiadomości e-mail przy użyciu Email Designera lub Kreatora HTML.

[2] Przedział czasowy – wybierz przedział czasowy, dla którego wyświetlone zostaną informacje poniżej – dostępne opcje to: ostatnie 7 dni, 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy.

[3] Wysłane wiadomości – całkowita liczba wysłanych wiadomości z konta w określonym zakresie czasu.

[4] Otwarte wiadomości – całkowita suma wiadomości wysłanych z danego konta, które zostały otwarte przez odbiorców mailingu w wybranym zakresie czasu. W tym miejscu widnieje również całkowity wskaźnik OR – czyli  tzw. współczynnik otwieralności, pokazujący stosunek ilości unikalnych otwarć wiadomości do ilości wiadomości wysłanych wyrażony w formie procentowej (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek).

[5] Kliknięte wiadomości – całkowita suma wiadomości wysłanych z danego konta, w których link, lub linki zawarte w treści mailingu kliknął odbiorca w wybranym zakresie czasu. W tym miejscu widnieje również całkowity wskaźnik CTR – czyli tzw. współczynnik klikalności, który pokazuje stosunek ilości unikalnych kliknięć wiadomości do ilości wysłanych wiadomości wyrażony w procentach (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek).

WAŻNE: Na samej górze strony, w górnym menu na pasku zakładek widnieje ikona gwiazdki. Jest to odnośnik, który skieruje Cię do szybkich linków:

  • Drag&Drop E-mail Designer
  • Wyślij e-mail 
  • E-maile cykliczne
  • E-maile urodzinowe
  • Lista e-maili
  • Lista szablonów

Możesz dowolnie przesuwać między sobą te elementy, włączać i wyłączać je.

Dodatkowo, z tego miejsca masz możliwość wyłączenia Analityki sprzedaży na Dashboardzie:


2. Analityka wiadomości

W Analityce wiadomości widnieją graficznie przedstawione informacje dotyczące ilości e-maili wysłanych, otwartych, klikniętych, oraz średniego CTOR.

CTOR to współczynnik pokazujący stosunek ilości unikalnych kliknięć wiadomości do ilości unikalnych otwarć wiadomości wyrażony w procentach. 

Możemy wybrać typ wykresu prezentującego dane analityczne klikając na ikonę ustawień okna – do wyboru mamy opcje wykresu liniowego, oraz słupkowego:


3. Zaangażowanie w wysyłane wiadomości

Kafelek Zaangażowanie w wysyłane wiadomości pokazuje całkowitą liczbę wysłanych wiadomości, [1] procent wiadomości wysłanych, które zostały otwarte [OR], oraz procent wiadomości klikniętych z otwartych [CTOR] [2]. Dzięki temu elementowi dashboardu analitycznego E-mail Marketingu możesz sprawdzić, czy Twoje mailingi są rzeczywiście efektywne i  przynoszą zamierzone efekty.


4. Sprzedaż/transakcje

W tym miejscu możesz przejrzeć całkowitą sumę sprzedaży dla wybranego przedziału czasowego pochodząca z mailingów. 

UWAGA: E-maile wysłane z użyciem Reguł Automatyzacji oraz Workflow nie są wliczane w powyższe statystyki.

[1] Suma sprzedaży –– całkowita ilość przychodów pochodzących z dokonanych zakupów przy użyciu mailingu z modułu E-mail Marketingu.

[2] Suma sprzedaży (last click) – całkowita ilość przychodów pochodzących z E-mail Marketingu, gdzie e-mail jest ostatnim źródłem wejścia kontaktu na stronę www po którym nastąpiła transakcja.

[3] Liczba transakcji – całkowita ilość dokonanych transakcji przy użyciu mailingu z modułu E-mail Marketingu.

[4] Liczba transakcji (last click) – całkowita ilość dokonanych zakupów pochodzących z E-mail Marketingu, gdzie e-mail jest ostatnim źródłem wejścia kontaktu na stronę www po którym nastąpiła transakcja.


5. Kontakty

W kafelku Kontakty Dashboardu E-mail Marketingu odnajdziesz informacje na temat statusów kontaktów, które są odświeżane na bieżąco, oraz powody wypisu z bazy przez użytkowników z ostatnich 90 dni:

Możesz przeanalizować powody wypisu z bazy kontaktów, aby w przyszłości wprowadzić zmiany w swoim mailingu i zmniejszyć liczbę klientów rezygnujących z jego subskrypcji.

Status opt-in przypisywany jest kontaktom, które zapisały się na subskrypcję. W systemie SALESmanago rozróżniamy między innymi status opt-in e-mail, co oznacza, że można wysyłać mailing do danego kontaktu. 

Status opt-out przypisywany jest kontaktom, które wycofały subskrypcję. W systemie SALESmanago rozróżniamy między innymi status opt-out email, co oznacza, że nie można wysyłać wiadomości e-mail do kontaktu.

Błędne to status kontaktu do których nie dochodzą wysyłane wiadomości e-mail z różnych powodów, np.:

 • przez miękką zwrotkę – następuje, gdy dostarczenie wiadomości jest niemożliwe. Przy miękkich zwrotkach powód niedostarczenia wiadomości do klienta jest tymczasowy (np. odbiorca ma pełną skrzynkę). Przy kolejnej próbie wysyłki wiadomość może zostać wysłana prawidłowo.
 • przez twardą zwrotkę – to wiadomość e-mail w formie autorespondera wysłana przez serwer pocztowy do nadawcy informująca o niemożliwości dostarczenia wiadomości. Powodem może być niepoprawnie wprowadzony, lub nieistniejący adres e-mail.

6. Aktywność kontaktów

Aktywność kontaktów liczona jest na podstawie analizy ostatnich 3 tygodni interakcji klientów z otrzymanymi e-mailami. Przy obliczaniu jej procentowego wyniku brane są pod uwagę  kliknięcia i otwarcia mailingów o danej godzinie. 

Załóżmy, że procent kafelka piątek godzina 12:00 wynosi 5, to oznacza, że 5% całkowitej ilości kliknięć i otwarć z ostatnich 3 tygodni wydarzyła się właśnie w tym dniu tygodnia o godzinie 12:00.


7. Reputacja/Konfiguracja

Reputacja domeny wysyłkowej skorelowana jest bezpośrednio z jakością mailingów jakie wysyłasz oraz jak programy pocztowe je interpretują – czy są przyjazne dla odbiorcy końcowego, czy nie. Im wyższy poziom reputacji tym lepiej. Nasz autorski mechanizm liczy ją na podstawie zebranych danych na temat wysyłanych mailingów.

W kafelku masz też informacje o konfiguracjach dla swoich dostępnych domen, gdzie:

 • DKIM – to metoda łączenia domeny internetowej z wiadomością e-mail, umożliwiająca organizacji brać odpowiedzialność za treść e-maila. Sygnatura DKIM zabezpiecza przed podszywaniem się pod nadawcę.

Zobacz jak skonfigurować klucz DKIM >>

 • SPF – ma na celu wprowadzenie zabezpieczenia serwerów wysyłkowych przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. Ma to na celu ograniczenie ilości SPAMu.

Zobacz jak skonfigurować klucz SPF >>


8. Domeny w bazie kontaktów

Na Dashboardzie E-mail Marketingu masz dostęp do podziału Twojej bazy kontaktów ze względu na domeny adresów email, wraz z informacją ile kontaktów ona zawiera, oraz  udział procentowy kontaktów tej domeny w stosunku do wszystkich kontaktów w Twojej bazie.

Pamiętaj, że wysyłając np. mailing do 1 000 000 kontaktów z domeny @gmail.com możesz obniżyć reputacje swojej domeny wysyłkowej. Dzieje się tak, ponieważ Google może traktować wiadomości jako spam. 

WAŻNE: Warto posiadać kilka adresów e-mail z różnymi domenami oraz prowadzić bardziej spersonalizowane wysyłki wiadomości. W SALESmanago nie zalecamy wysyłania jednego mailingu do całej bazy kontaktów.


9. Top 5 wiadomości

Na samym dole Dashboardu możesz sprawdzić, które z Twoich kampanii mailingowych były najbardziej efektywne:

Top 5 wiadomości z najwyższym OR – w tym miejscu wyświetli się top 5 wiadomości z najwyższym wskaźnikiem OR, czyli tzw. współczynnikiem otwieralności, pokazującym stosunek ilości unikalnych otwarć do ilości wysłanych wiadomości wyrażony w formie procentowej (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek). Są to wiadomości masowe, oraz wiadomości wysłane w formie testów A/B.

Top CTR wiadomości –  w tym miejscu wyświetli się top 5 wiadomości z najwyższym wskaźnikiem CTR, czyli tzw. współczynnikiem klikalności, pokazującym stosunek ilości unikalnych kliknięć wiadomości do ilości wysłanych wiadomości wyrażony w procentach (z wykluczeniem miękkich i twardych zwrotek).

WAŻNE: Po najechaniu myszką na wiadomość masz możliwość przejścia do szczegółowej analityki danego mailingu.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 26 2022 Wrzesień 21 2022