Analiza transakcji – tworzenie tagów ze zdarzeń zewnętrznych

Przydatne linki

Analiza transakcji pozwala na tworzenie dynamicznych tagów  zawierających informacje o produktach, które zostały zakupione przez dany kontakt.

Aby ustawić mechanizm przejdź do Segmentacja => Analiza Transakcji


W widoku można znaleźć listę utworzonych już do tej pory analiz transakcji. Można znaleźć informacje o dacie utworzenia oraz o tym, czy analiza jest aktywna lub nieaktywna. Z poziomu listy można edytować lub usunąć daną analizę.

[1] Aktywacja – zaznacz checkbox, aby aktywować macierz.

[2] Nazwa – wpisz nazwę systemową macierzy; później odnajdziesz ją pod tą nazwą na liście analiz transakcji.

[3] Częstotliwość – wybierz częstotliwość sprawdzania zdarzeń: sprawdzaj codziennie lub sprawdzaj tygodniowo.

[4] Typ zdarzenia zewnętrznego – wybierz z rozwijanej listy typ zdarzenia zewnętrznego, które będzie sprawdzane.

Proces można podzielić na dwa etapy:

Opcja 1. 

Tworzenie tagów z pól zdarzeń zewnętrznych.

[1] Zaznacz chceck-box, jeśli chcesz, aby utworzyć tag z tego pola.

[2] Ustal prefix do nazwy tagu (np. prod_, lok_, price_).

Przypisywanie konkretnego tagu będzie działać niezależnie od rodzaju zdarzenia, oczywiście wymagana jest poprawnie przeprowadzona integracja (poprzez API) – przekazywanie dowolnych zdarzeń zewnętrznych.

Wartość pola zaciągana jest po prefixie i jest elementem tagu przypisanego dla kontaktu, u którego wystąpiło wybrane zdarzenie. Przykładowy tag: (prod_ID_12345)

Opcja 2. 

Tworzenie tagów z produktów ze źródeł danych (HTTP, Produkty), które mają ten sam identyfikator, co produkty przekazane w zdarzeniu zewnętrznym.

Po aktywacji, wybraniu nazwy macierzy oraz wyborze częstotliwości, wykonaj następujące kroki.

[1] Źródło danych – wybierz źródło danych.

[2] Ścieżka produktu – określ ścieżkę z xml do produktu (np. //offers/offer)

[3] Ścieżka id – określ ścieżkę do id produktu (zaczynając od pola produktu, dla pokazanego wyżej przykładu będzie to ścieżka od „offer”, czyli: id)

[4] Dodaj pole – dodaj kolejne pola, w których określisz szczegóły ścieżek do pól xml

[5 i 6] – następnie określ prefix i ścieżkę do pola, które Cię interesuje – jeśli wartość znajduje się w atrybucie, to dodatkowo zaznacz checkbox i wartość atrybutu.

[7] Zapisz – zapisz wprowadzone ustawienia

Produkt z xml wyszukiwany jest po identyfikatorze znajdującym się w zdarzeniu zewnętrznym w polu: Produkt.

Przykład konfiguracji dla xml:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

-<offers>

-<offer>

<id>357024</id>

<name>super buty</name>

<price>39,99</price>

<price2>109,99</price2>

<url> http://przykladowyurl.pl </url>

<categoryId>Buty zimowe </categoryId>

</offer>

</offers>

Tagi będą zacią­gać się zgod­nie z tym, jak są wpro­wa­dzone w XML, bez pol­skich zna­ków, a spa­cje i znaki spe­cjalne zostaną auto­ma­tycz­nie zamie­nione na „_”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808