Zdarzenie: przypisano tag do kontaktu

Zdarzenie to uruchamia regułę w momencie gdy do kontaktu zostanie przypisany tag.

tag1

 

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Przypisano tag do kontaktu.
[2] Tagi: należy podać jeden lub kilka tagów. Jeżeli wpiszemy kilka tagów po przecinku to przynajmniej jeden z nich będzie musiał zostać spełniony aby uruchomić regułę.


WPROWADZANIE TAGÓW DO SYSTEMU:

Ważne: tagi mogą być dodawane do systemu na wiele sposobów, jednak nie każdy z tych sposobów może uruchamiać reguły.

Ogólną zasadą jest, że reguły nie są uruchamiane przy dodawaniu tagów w sposób masowy.

Sposoby przypisania tagów, które mogą uruchamiać reguły:

  • dodanie tagu do kontaktu ręcznie na jego karcie kontaktu,
  • dodanie tagu automatycznie przez macierze segmentacji,
  • dodanie tagu przez inne reguły automatyzacji,
  • dodanie tagu zdalnie przez API lub jedną ze zintegrowanych platform. Zobacz integracje z innymi systemami,
  • dodanie tagu przez zintegrowaną skrzynkę proxy – tagi są dodawane zawsze gdy wysyłamy ze zintegrowanej skrzynki (np. Outlook) wiadomość e-mail do adresu, którego jeszcze nie było w bazie. Dowiedz się więcej o integracji proxy.

Sposoby przypisania tagów, które nie mogą uruchamiać reguły:

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808