RFM Marketing Automation: wykresy

Po ustawieniu RFM Marketing Automation generowane są wykresy z danymi zebranymi na podstawie wprowadzonych parametrów. Zobacz jak ustawić  RFM Marketing Automation.

 

Aby przejść do wykresów panelu RFM Marketing Automation należy wybrać

PROCESY AUTOMATYZACJI => RFM MARKETING AUTOMATION => SZCZEGÓŁY


Spis treści
1. Czas od ostatniego zakupu
2. Częstotliwość zakupów
3. Wpływy pieniężne
4. Czas od odstatniego zakupu | Częstotliwość
5. Częstotliwość | Wartość
6. Czas od ostatniego zakupu | Wartość


 1. Czas od ostatniego zakupu

[A1] Użytkownicy wg czasu od ostatniego zakupu: wykres kołowy przedstawia ilość aktywnych klientów od ostatniego zakupu.

[A2] Użytkownicy w segmentach w czasie: na wykresie liniowym, widać bloki, które wyrażają informacje o ostatnich aktywnościach klientów segmentach w czasie.

[A3] Statystyki segmentu: przedstawiają szczegółowe informacje odnośnie każdego poszczególnego odstępu czasu.

Przykładowe interpretacje wyników:

 • Wiedząc ile kontaktów kupiło nasz produkt ostatnio, możemy porównać to z ilością w przeszłości,
 • na powyższych statystykach widać, że ostatnio ponad połowę mniej kontaktów kupiło produkt niż dawniej,
 • różnica całkowitego przychodu pomiędzy nimi nie jest aż tak duża, natomiast ilość transakcji wykonanych dawniej jest prawie trzy razy większa, można przypuszczać, że choć mało osób kupuje nasze produkty ostatnio to wybierają te z górnej półki,
 • najwięcej transakcji i największy zysk odnotowano w czasie średnim, natomiast ilość zaangażowanych kontaktów nie jest wtedy najwyższa,
 • tam gdzie transakcji jest wiele a kontaktów mało można zauważyć, że jedna osoba musiała dokonać ponad kilku transakcji w przeciągu tego okresu czasu,
 • warto zastanowić się dlaczego w pewnych okresach klienci kupują dużo, ale wydają mało, w innych kupują mało ale drogich rzeczy, a w kolejnych ich aktywność okresowo spada.

2. Częstotliwość zakupów

[B1] Użytkownicy wg częstotliwości zakupów: wykres kołowy przedstawia klientów pod względem ich częstotliwości nabywania nowych produktów.

[B2] Użytkownicy w segmentach w czasie: na wykresie liniowym, widać bloki, które wyrażają informacje o częstotliwości nabywania produktów przez klientów w segmentach w czasie.

[B3] Statystyki segmentu: przedstawiają szczegółowe informacje odnośnie każdej poszczególnej częstotliwości kontaktu.

Przykładowe interpretacje wyników:

 • Segmentując częstotliwość zakupów kontaktu możemy ocenić charakter grupy,
 • z powyższych statystyk wynika, że choć najmniejsza jest grupa okazjonalnych klientów to oni dokonują największej ilości transakcji,
 • ta sama grupa jest tylko o pięć osób mniejsza niż grupa często kupujących osób,
 • można zatem założyć, że klient okazjonalny kupuje dużo, ale tanio, a klient częsty kupuje mało ale drogo,
 • okazjonalny klient wydaje dwa razy mniej niż klient częsty,
 • choć klientów regularnych jest najwięcej to generują oni niewiele większe zyski co klienci okazjonalni.

3. Wpływy pieniężne

[C1] Użytkownicy wg wpływów pieniężnych: wykres kołowy przedstawia klientów pod względem ilości pieniędzy, które wydają na nasz produkt.

[C2] Użytkownicy w segmentach w czasie: na wykresie liniowym, widać bloki, które wyrażają informacje o ilości wydawania pieniędzy przez klientów w segmentach w czasie.

[C3] Statystyki segmentu: przedstawiają szczegółowe informacje odnośnie tego jak chętnie klient wydaje pieniądze.

Przykładowe interpretacje wyników:

 • Segmentując klientów według ich skłonności do wydawania pieniędzy możemy również określić ich charakter co pozwoli nam dotrzeć z ofertą w różny sposób,
 • według powyższych statystyk oszczędny klient wykonuje więcej transakcji niż klient przeciętny czy klient premium,
 • takiego klienta należy, na przykład skłonić do kupowania droższych produktów,
 • klientów przeciętnych i klientów premium jest tyle samo, generują oni bardzo podobny przychód całkowity,
 • w danym odstępie czasu klient premium i klient przeciętny wydają najwięcej pieniędzy, ale najwyższą średnią wartość wydatków posiadają klienci premium,
 • skoro klientowi przeciętnemu niedaleko do klienta premium to znaczy, że ma aspiracje by nim zostać i że warto o niego zadbać.

Macierze zestawiają ze sobą dane o klientach i przedstawiają szczegółowe informacje na ich temat. Liczby podane w poszczególnych blokach to ilość kontaktów.

4. Czas od ostatniego zakupu | Częstotliwość

2

Przykłady interpretacji macierzy:

 • okresowo kupujących klientów, którzy niedawno dokonali zakupu jest najwięcej, podobnie jak klientów którzy kupują często, ale ostatni raz nabyli produkt w średnim odstępie czasu,
 • najmniej jest klientów regularnych, którzy dawno dokonali zakupu,
 • 20 jest klientów oszczędnych, którzy dawno nabyli produkt, regularnych, którzy niedawno nabyli produkt oraz częstych, którzy niedawno nabyli produkt.

5. Częstotliwość | Wartość 

2

Przykłady interpretacji macierzy:

 • najwięcej jest klientów oszczędnych, a zarazem okazjonalnych oraz klientów premium, a zarazem regularnych,
 • najmniej jest klientów oszczędnych i częstych,
 • 22 jest zarówno klientów przeciętnych i regularnych jak i przeciętnych i częstych.

6. Czas od ostatniego zakupu | Wartość

2

Tutaj oprócz zestawionych danych pojawiają się też informację o nowych kontaktach ogółem. Są to wszystkie kontakty pozyskane, w ustawionym na początku przedziale czasowym, które nie dokonały zakupu.

Przykłady interpretacji macierzy:

 • najwięcej nowych kontaktów kupiło produkt dawno, najmniej niedawno, a średnio w średnim odstępie czasu,
 • przeciętnych klientów, którzy nabyli produkt niedawno oraz premium, którzy nabyli produkt dawno jest najwięcej,
 • najmniej jest klientów oszczędnych, którzy dawno zrobili zakup.

W poszczególnych blokach macierzy wyświetlają się dwie ikony:

2

Klikając w tę ikonę zostaniemy przekierowani na listę kontaktów, które znajdują się w danym bloku segmentu.

3

Klikając w tę ikonę możemy wykonać akcje dla wybranej grupy kontaktów.

4

W zależności od tego jaką akcję chcemy wykonać dla danej grupy kontaktów wprowadzamy różne ustawienia. Z tego miejsca możemy:

 • wysłać e-mail,
 • dodać tag,
 • uruchomić regułę,
 • dodać kontakty do etapu w lejku,
 • usunąć kontakty z kampanii,
 • wyslać sms.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808