Workflow | Zdarzenie: Kontakt zmienił status w raporcie RFM

Zdarzenie to uruchamia workflow jeżeli kontakt zmieni status z obecnego na docelowy w raporcie RFM. Dzięki temu możemy zareagować, na przykład jeśli klient premium stanie się klientem przeciętnym i wysłać do niego specjalną ofertę, aby go pobudzić jego aktywność. Ważne jest by panel RFM był skonfigurowany.

>>Dowiedz się więcej na temat analityki RFM 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Kontakt zmienił status w raporcie RFM

Następnie należy przejść do ustawień zdarzenia i określić:

 

[2] Raport: należy wybrać jeden zapisanych raportów.

[3] Segment: należy wybrać jeden z segmentów:

 • czas od ostatniego zakupu (przez kontakt),
 • częstotliwość (dokonywania zakupu przez kontakt),
 • wartość (pieniężna dokonywanych zakupów).

[4] Grupa źródłowa: w zależności od tego jaki segment wybraliśmy wyświetlą się różne opcje. Należy wybrać jaka grupa kontaktów nas interesuje.

Czas od ostatniego zakupu:

 • krótki,
 • średni,
 • długi,
 • brak (jeżeli kontakt jeszcze nie jest w żadnej z powyższych grup).

Częstotliwość:

 • częsty, 
 • regularny,
 • okazjonalny,
 • brak.

Wartość:

 • premium,
 • przeciętny,
 • oszczędny,
 • brak.

[5] Grupa docelowa: zdarzenie zostanie aktywowanie jeżeli kontakt przejdzie z grupy źródłowej do grupy docelowej. Należy wybrać jedną z grup, dostępne są jak powyżej.

Po wprowadzeniu ustawień Zapisz zmiany.

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808