Akcja RFM Marketing Automation: Wyślij powiadomienie Web Push

W systemie SALESmanago możesz wysyłać powiadomienia Web Push i Rich Web Push niezależnie w zakładce Website Marketing, a także za pośrednictwem Reguł Automatyzacji. W RFM Marketing Automation możesz również wysyłać powiadomienia do wygenerowanej przez analitykę RFM grupy kontaktów.

Przejdź do Procesy Automatyzacji => RFM Marketing Automation => Szczegóły analityki


Po wyborze Szczegółów analityki RFM zostaniesz przekierowany do analityki.

Dla grup kontaktów zaznaczonych na powyższej ilustracji na kolor czerwony możesz wystosować akcję Wyślij powiadomienie Web Push. Wystarczy nacisnąć na jeden z kafli, na której znajduje się liczba kontaktów.

[1] Typ – wybierz typ akcji [Wyślij powiadomienie Web Push], którą chcesz wykonać dla wybranej grupy kontaktów.

[2] Nazwa powiadomienia Web Push – wprowadź nazwę systemową powiadomienia Web Push.

[3] Formularz – wybierz formularz zgody na wyświetlanie powiadomień. Użytkownicy strony będą musieli wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.

[4] – Możesz wysłać powiadomienie Web Push lub Rich Web Push, a także możesz wybrać opcję wysyłki dwóch rodzajów powiadomień naraz. Niektóre przeglądarki nie są przystosowane do wyświetlania powiadomień Rich Push i w takim przypadku wyświetlane będzie zamiast Rich Pusha zostanie wyświetlone powiadomienie Web Push.

USTAWIENIA POWIADOMIEŃ WEB PUSH

[1] Tytuł – tytułowa linijka tekstu powiadomienia. Maksymalnie 48 znaków.

[2] Treść – główny tekst powiadomienia.

[3] Ikona powiadomienia – wybierz z Galerii grafikę do umieszczenia na powiadomieniu. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar obrazka to 150 x 150 px lub mniej. Większe obrazki zostaną zmniejszone do rozmiaru dopuszczalnego w powiadomieniach Web Push (zależne od przeglądarki).

[4] Docelowy URL – adres przekierowania w powiadomieniu. Kliknięcie powiadomienia przekieruje użytkownika na ten URL.

[5] Data wysyłki – wybierz dzień i godzinę wysyłki powiadomienia Web Push.

[6] Czas ważności – czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas.

[7] – wprowadź parametry UTM jeśli monitorujesz kampanię w Google Analytics.

USTAWIENIA POWIADOMIEŃ RICH WEB PUSH

[1] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia.

[2] Treść – wprowadź treść główną powiadomienia.

[3] Ikona powiadomienia – dodaj grafikę do powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 150×150 px.

[4] Obrazek powiadomienia – dodaj główną grafikę powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 360×240 px.

[5] Docelowy URL – adres przekierowania w powiadomieniu. Kliknięcie powiadomienia przekieruje użytkownika na ten URL.

[6] Data wysyłki – wybierz dzień i godzinę wysyłki powiadomienia Rich Web Push.

[7] Czas ważności czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas. Czas jest liczony od momentu spełnienia warunku.

[8] – wprowadź parametry UTM jeśli monitorujesz kampanię w Google Analytics.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij Wykonaj, a powiadomienie zostanie zaplanowane i wysłane w dniu i o czasie określonym w wysyłce.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808