Workflow | Warunek: Kontakt jest w segmencie RFM

Warunek jest spełniony jeżeli kontakt znajduje się w wybranym segmencie analityki RFM lub jeżeli się w niej nie znajduje. Należy wybrać grupę kontaktów, dla której warunek ma zostać sprawdzony.

>>Więcej na temat analityki RFM znajdziesz tutaj.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Warunek => Kontakt jest w segmencie RFM

Następnie wejdź w ustawienia warunku:

Zaznacz checkbox [Nie] jeśli kontakt nie znajduje się w segmencie RFM.

[Raport]: należy wybrać raport jeden zapisanych raportów.

[Segment]: należy wybrać jeden z segmentów:

 • czas od ostatniego zakupu (przez kontakt),
 • częstotliwość (dokonywania zakupu przez kontakt),
 • wartość (pieniężna dokonywanych zakupów).

[Grupa docelowa]: należy wybrać w jakiej grupie ma być kontakt aby warunek mógł być sprawdzony.

Czas od ostatniego zakupu:

 • krótki,
 • średni,
 • długi.

Częstotliwość:

 • częsty, 
 • regularny,
 • okazjonalny.

Wartość:

 • premium,
 • przeciętny,
 • oszczędny.

Po wprowadzeniu ustawień Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808